ქართველი ენათმეცნიერის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ქ-ნ. ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=6 RSS feed for public list ქართველი ენათმეცნიერის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ქ-ნ. ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია ,,ვეფხისტყაოსნის" ენის საკითხები / by შამელაშვილი, რ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19373 „ქართლის ცხოვრების" სიმფონია ლექსიკონი : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15519 XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ნარკვევები : by ნიკოლეიშვილი, ავთანდილ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19355 Введение в языкознание : by Реформатский, А. А. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19040 Витязь в тигровой шкуре : by Руставели, Шота http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19042 Грузинский язык : by Дзидзигури, Ш. В. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18797 Древнегрузинско-Русский Словарь : by Марръ, Н. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19385 Падеж и глагольные категории в грузинском предложении / by Чанишвили, Нина http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18795 Синтаксис и стилистика / http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19041 Социальная природа языка и процесс языкового взаимодействия / by Лернер, К. Б. (Константин Борисович) http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19138 Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков / by Цагарели, А. А. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18782 აბდულ-მესიანი / by იოვანე შავთელი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19375 აკად. ნ. მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე = Известия института языка, истории и материальной культуры им. акад. Н. Я. Марра ; V-VI. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1802 აკაკი შანიძე - მთის მკვლევარი / by ჭინჭარაული, ალ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19058 აკაკი შანიძე : by დანელია, კორნელი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19352 არნ. ჩიქობავას "იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი" და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / by ბურჭულაძე, გენადი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19294 არნოლდ ჩიქობავა / by შარაძენიძე, თინ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19086 არსებით სახელთა მრავლობითობის წარმოება დარგუულსა და ლაკურში / by ღვინჯილია, ლევან http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19344 არჩიბული ენა და მისი ადგილი დაღესტნის მონათესავე ენათა შორის / by კახაძე, ოტია http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19234 ასპინძის ომი : by გოგებაშვილი, იაკობ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19378 აფხაზური და აბაზური ენების ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი ; by ლომთათიძე, ქეთევან http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19341 ბასკური ენა = The Basque Language / by ტოვარი, ანტონიო http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19139 ბგერათშესატყვისობათა სისტემა ქართველურ-ნახურ ენებში by ჩუხუა, მერაბ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19295 ბეჟიტური (ბეჟიტურ-ჰუნზიბური) ენის სინტაქსი (შედარებითი ანალიზი) და ტექსტები / by ლომთაძე, ელიზბარ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18780 ბიზანტიური მწერლობის ქრესტომათია : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18798 ბრუნვათა შედგენილობისა და არსებით სახელთა ბრუნების პროცესების ძირითადი საკითხები ლაკურ ენაში / by ბურჭულაძე, გენადი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18835 გამგზავრება და მოლოდინი / by ნახუცრიშვილი, გ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19229 გამდიდრებისათვის ქართულისა ჩემისა ; by ლომთათიძე, გიორგი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18800 გარდამავალი ზმნები ქართულში : by სუხიშვილი, მ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19087 გარემოებითი დამოკიდებული წინადადებანი საერო ლიტერატურის ადრინდელ ძეგლებში : by აბზიანიძე, ლეილა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19225 გიორგობიდან გიორგობამდე : by ცოცანიძე, გიორგი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16965 დიალექტოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია : by იმნაიშვილი, გრიგოლ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19345 დიდ წინაპართა ნაკვალევზე / by ბურჭულაძე, გენადი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19276 დრონაკლი ზმნები სვანურში / by გაგუა, კლარა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19371 ენათა გენეტიკური ნათესაობის დასაბუთების კრიტერიუმები და ადრინდელი საერთო-ქართველური ფუძეების ძირეულ მორფემათა სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხი / by ფენრიხი, ჰაინც http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11010 ენათა კლასიფიკაციის პრინციპები / by შარაძენიძე, თინათინ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19238 ენისა და დიალექტის საკითხი ქართველოლოგიაში = Language and dialect question in Kartvelology / by გვანცელაძე, თეიმურაზ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19227 ერწო-თიანეთის ტოპონომია / by ბედოშვილი, გურამ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19372 ეტლთა და შვიდთა მნათობთათვის : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19137 ვეფხისტყაოსანი : by შოთა რუსთაველი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3771 ზანური ენის მეგრული დიალექტის ბგერითი შემადგენლობა : by იმნაძე, ნათელა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18803 ზემოაჭარულის თავისებურებანი = Особенности Верхнеаджарского говора : by ნიჟარაძე, შ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7174 ზმნის აღწერითი წარმოება ძველ ქართულში / by ვაშაკიძე, თამარ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19360 ზმნის ხმოვანპრეფიქსული წარმოება ქართულში / by ჯორბენაძე, ბესარიონ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18802 ზმნური სიტყვაწარმოება ლაკურ ენაში / by ბურჭულაძე, გენადი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18806 ზოგადი ენათმეცნიერება : by ჩიქობავა, არნოლდ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19248 თანამედროვე ენათმეცნიერების თეორიული საკითხები / by შარაძენიძე, თინათინ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19324 თხზულებანი ; by შანიძე, აკაკი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18721 თხზულებანი = Сочинения / by ბარათაშვილი, ნიკოლოზ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1403 იბერიულ - კავკასიური ენათმეცნიერება = Иберийско - кавказское языкознание = Ibero - Caucasica : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19034 იბერიულ - კავკასიური ენათმეცნიერება = Иберийско-Кавказское Языкознание = ibero - caucasica : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13372 ინვერსიული ლექსიკონი : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18674 ინფინტივის საკითხისათვის ძველ ქართულში / by ჩხუბიანიშვილი, დ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19367 ლიტერატურულ-ენათმეცნიერული ნარკვევები / by ძიძიგური, შოთა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19361 მამათა სწავლანი = Поучения отцов : by აბულაძე, ილია http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17336 მართალთა და უღმრთოთა გზები / by კვარაცხელია, გუჩა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18799 მარკირების მიმართება ფონოლოგიაში / by მელიქიშვილი, ირინა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18836 მარტივი წინადადების ტიპები წევრთა შემადგენლობის მიხედვით და კომუნიკატივები / by კიზირია, ანტონ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18787 მარტივი წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში / by კიზირია, ანტონ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19342 მარტივი წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში = Состав простого предложения в древнегрузинском языке / by კიზირია, ანტონ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18778 მესხური დიალექტის სალექსიკონო მასალა / by ფეიქრიშვილი, ჟუჟუნა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10151 მეცხვარული ნოველები / by ცოცანიძე, გიორგი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19072 მრგვალი მაგიდის ისტორია : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19135 მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში : by მაჭავარიანი, ნანა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18775 მწერლის ენის საკითხები / by ლემონჯავა, ნ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12062 მწიგნობრობაჲ ქართული : by მაჭავარიანი, ელენე http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9598 ნაცვალსახელი ქართველურ ენებში = Местоимение в картвельских языках : by მარტიროსოვი, არამ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19349 ნიკო მარი - ქართული კულტურის მკვლევარი / by ძიძიგური, შ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19065 ორი რომანი = Два романа : by ბედოშვილი, გურამ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19038 პავლეს ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები ; http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5030 რთული წინადადებების შედგენილობა ძველ ქართულში / by კიზირია, ანტონი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19329 საენათმეცნიერო კრებული ; http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19325 საენათმეცნიერო ძიებანი / http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19322 საკითხავი წიგნი ძველ ქართულ ენაში = Книга для чтения по древнегрузинскому языку : II / http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3234 სალიტერატურო ქართულის ინტონაციის საკითხები / by კიზირია, ნანა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19061 საქართველოს საეკლესიო ისტორია / by ჯანაშვილი, მოსე http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19376 სახელთა აფიქსური წარმოება ახალ სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში / by ტუსკია, მანანა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19068 სახელის ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში = Древнейшая структура именных основ в Картвельских языках = The oldest structure of noun bases in Kartvelian languages / by ჩიქობავა, არნოლდ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19237 სვანური ენის ქრესტომათია / http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19182 სვანური პროზაული ტექსტები = Сванские прозаические тексты ; http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19304 სიბრძნე ბალაჰვარისი ისაკ ძე სოფრონ პალესტინელისაი / http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14743 სინტაქსურ მიმართებაში შემავალი ზმნური კატეგორიები აფხაზურსა და ქართულში / by მაჭავარიანი, ნანა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19082 სინური მრავალთავი = Синайский многоглав : by იმნაიშვილი, ივანე http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19303 სიტყვათგანლაგება ახალ ქართულში : by აფრიდონიძე, შ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19085 სიტყვამახვილი დიდოურ ენებში : by ლომთაძე, ე. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18777 სიტყვის-გება და სხვათა ფილოსოფოსთა / http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18837 სტატიკური ზმნები ქართულში / by სუხიშვილი, მ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18838 ტექსტოლოგიის საფუძვლები : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18796 უაზრო მგზავრი / by ნახუცრიშვილი, გ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19230 ფაბიოლა ანუ უწინდელი ქრისტიანები : სულის სასარგებლო საკითხავი ყველა ასაკისათვის. 1899 წლის გამოცემის მიხედვით / http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13806 ფიქრები დედაენაზე / by გოგოლაშვილი, გიორგი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19079 ფრაზეოლოგიური პრედიკაციის პრობლემები : by ბახტაძე, დალი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11368 ფსევდონიმების ლექსიკონი / by მიქაძე, გივი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14153 ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი = Грузинский монастырь в Болгарии и его типик : by შანიძე, აკაკი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17307 ქართველოლოგიური ძიებანი ; by ჩანტლაძე, იზა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19374 ქართველურ და ჩერქეზულ ენობრივ სისტემათა ისტორიის ზოგი საკითხი = Некоторые вопросы истории картвельской и черкесской языковых систем = Some problems of history of the kartvelian and chercessian lingual systems / by შენგელია, ვაჟა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19364 ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი / by ფენრიხი, ჰაინც http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19232 ქართველურ ენათა ისტორიული მორფოლოგიის საკითხები : by ონიანი, ა. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10995 ქართველურ ენათა ისტორიული ფონეტიკის საკითხები= Вопросы исторической фонетики картвельских языков / by როგავა, გ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18769 ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები = Вопросы структуры картвельских языков : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5211 ქართველურ ენათა შედარებითი გრამატიკის საკითხები (სახელთა მორფოლოგია) / by ონიანი, ალექსანდრე http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19369 ქართველური ტოპონიმებისა და გვარების წარმოება და ურთიერთმიმართება = Formation and correlation kartvelian toponims and surnames / by მაღრაძე, ვახტანგ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19083 ქართველური ჰიდრონიმები = Kartvelian Hidronims / by მაღრაძე, ვახტანგ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19132 ქართლის ცხოვრების მოჭირნახულე : by მჭედლიძე, გიორგი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19084 ქართლური დიალექტი : by იმნაშვილი, გრიგოლ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18772 ქართულ - რუსული ლექსიკონი = Грузинско - русский словарь : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19358 ქართულ-რუსული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი = Грузинско-Русский фразеологическй словарь / by გამრეკელი, ნ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19233 ქართული გრამატიკა / by ხუნდაძე, სილოვ.[ან] http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19382 ქართული გრამატიკის საფუძვლები = Основы Грузинской Грамматики : by შანიძე, აკაკი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2041 ქართული დიალექტი ; by იმნაშვილი, გრიგოლ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18779 ქართული დიალექტოლოგიის ბიბლიოგრაფია = Библиография литературы по грузинской диалектологии / by იმნაიშვილი, გრ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19306 ქართული დიალექტოლოგიური ძიებანი / by ძიძიგური, შოთა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18773 ქართული ენის დიალექტების ურთიერთშევსებისა და ინტერფერენციის საკითხები / by მიქიაშვილი, ოთარ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19357 ქართული ენის ზმნური ფუძეების ლექსიკონი : by გოგოლაშვილი, გიორგი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11084 ქართული ენის ინგილოური დიალექტიკის თავისებურებანი / by იმნაიშვილი, გრიგოლ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19370 ქართული ენის ინგილოური კილოს ლექსიკონი=Словарь Ингилойского наречия Грузинского языка / by ღამბაშიძე, რ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19246 ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია = Историческая хрестоматия Грузинского языка : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19231 ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია = Историческая хрестоматия Грузинского языка : by იმნაიშვილი, ი. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4281 ქართული ენის მოხეური დიალექტიკა : by ქავთარაძე, ივანე http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18768 ქართული ენის სახელზმნური ფუძეების ლექსიკონი / by გოგოლაშვილი, გიორგი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19184 ქართული ენის სახელის მორფოლოგიური ანალიზი / by უთურგაიძე, თ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19123 ქართული ენის ფაკულტატური გრამატიკის საკითხები / by ჯორბენაძე, ბესარიონ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19363 ქართული ენის ფონემატური სტრუქტურა : by ფოგტი, ჰანს http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18786 ქართული ენის ჯავახური დიალექტი : by მარტიროსოვი, არ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19236 ქართული ზეპირი მეტყველების სინტაქსის საკითხები / by კვანტალიანი, ლეილა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18805 ქართული ზმნის ვნებითი გვარის ფორმათა სტილისტიკა / by ღვინაძე, თინათინ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18804 ქართული ზმნის უღვლილების სისტემა / by გოგოლაშვილი, გიორგი http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18785 ქართული კულტურის მოღვაწენი რუსეთში / by ბრეგაძე, დ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18774 ქართული ლექციონარის პარიზული ხელნაწერი = Парижская рукопись грузинского лекционария : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19250 ქართული მართლწერისა და სწორენის ძირითადი საფუძვლები / by ხუნდაძე, სილოვან http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1316 ქართული მართლწერისა და სწორმეტყველების საკითხები / by საღინაძე, რუსუდან http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19228 ქართული ოთხთავის სიმფონია-ლექსიკონი = Симфония-словарь к грузинскому четвероглаву : by იმნაიშვილი, ი. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1933 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორიის საკითხები / by სარჯველაძე, ზურაბ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19240 ქართული სალიტერატურო ენის ლექსიკის განვითარება საბჭოთა პერიოდში / by შალვაშვილი, ლ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18781 ქართული სალიტერატურო სტილისა და ენის საკითხები / by ჭუმბურიძე, ზურაბ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18801 ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19327 ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19339 ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19309 ქართული ფილოსოფიის ისტორია = История Грузинской философии : by ნუცუბიძე, შალვა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18766 ქართული ღრამმატიკა / by რექტორი, გაიოზ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19235 ქართული წერის ნიმუშები : by აბულაძე, ილია http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18715 ქართული წინადადება : by ღლონტი, ალექსანდრე http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19244 ქუთაისის ძველი ისტორიისათვის / by ლანჩავა, ომარ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19043 შემეცნების თეორიის პრობლემები ქართულ ფილოსოფიაში : by ურიდია, ბორის http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19247 შორისდებული ახალ სალიტერატურო ქართულში : by გაჩეჩილაძე, ოთარ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18771 შრომები ; by თოფურია, ვარლამ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18764 შრომები ; by თოფურია, ვარლამ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18729 შრომები : by აბულაძე, ილია http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7580 შრომები = Труды ; http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19039 შრომები = Труды : by თოფურია, ვარლამ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18765 ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის მახასიათებლები ქართულში / by გვანცელაძე, გვანცა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19136 ძველი ქართული ენის ლექსიკონი : by სარჯველაძე, ზურაბ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18718 ძირითადი სინტაქსური თეორიები თანამედროვე საზღვარგარეთულ ენათმეცნიერებაში / by ენუქიძე, ლეილა http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18783 ძლისპირნი და ღმრთისმშობლისანი : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4439 წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა : ანბანური წერის ტიპოლოგია და წარმომავლობა = Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность : Типология и происхождение алфавитных систем письма = Alphabetic writing and the old Georgian script / by გამყრელიძე, თამაზ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18776 წიგნნი ძუელისა აღთქუმისანი : http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17455 წინადადების ტიპები მტკიცებისა და შინაარს-ინტონაციის ანუ მოდალობის მიხედვით / by ბასილაია, მერაბ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18784 ჭანურ-მეგრულ-ქართული შედარებითი ლექსიკონი / by ჩიქობავა, არნოლდ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19243 ჭილ-ეტრატის იადგარი = Рарирусно - пергаментная минея / http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6427 ხალხური სიბრძნე : by შეროზია, რ. http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19226 ხეთების პრობლემა კავკასიური ენების საფუძველზე / by ჯიშკარიანი, ილია http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19377 ჯავახური დიალექტის სალექსიკონო მასალა / by ბერიძე, გრიგოლ http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18770