ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ქართველი ენათმეცნიერის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ქ-ნ. ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია Subscribe to this list

| Select titles to:
აფხაზური და აბაზური ენების ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი ; by ლომთათიძე, ქეთევან Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1976 . 320გვ. ; 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.352.2'342 / ლ. 81) . Place hold
ბასკური ენა = The Basque Language / by ტოვარი, ანტონიო Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1980 . 102 გვ. ; 20 სმ. Holdings: დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.361) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.361 / ტ. 66 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.361 / ტ.66) . Place hold
ბგერათშესატყვისობათა სისტემა ქართველურ-ნახურ ენებში by ჩუხუა, მერაბ Publication: თბილისი, 2006 . 92 გვ. ; , ხელნაწერის უფლებით. „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.4'342 / ჩ. 92) . Place hold
ბეჟიტური (ბეჟიტურ-ჰუნზიბური) ენის სინტაქსი (შედარებითი ანალიზი) და ტექსტები / by ლომთაძე, ელიზბარ Publication: თბილისი : ქართული ენა, 2003 . 391 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.11 / ლ. 81) . Place hold
ბიზანტიური მწერლობის ქრესტომათია :   Publication: თბილისი, 1996 . 223 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია". 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.14'04 (082) / ბ. 66) . Place hold
ბრუნვათა შედგენილობისა და არსებით სახელთა ბრუნების პროცესების ძირითადი საკითხები ლაკურ ენაში / by ბურჭულაძე, გენადი Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1986 . 132 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.21'367.622 / ბ. 97) . Place hold
გამგზავრება და მოლოდინი / by ნახუცრიშვილი, გ. Publication: თბილისი : საარი, 2002 . 128 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 18 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-1 / ნ. 39) . Place hold
გამდიდრებისათვის ქართულისა ჩემისა ; by ლომთათიძე, გიორგი Publication: თბილისი : ქართული ენა, 1999 . 140გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81 (479.22)(092) / ლ. 81) . Place hold
გარდამავალი ზმნები ქართულში : by სუხიშვილი, მ. Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1986 . 123 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ, Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367.625 / ს. 97) . Place hold
გარემოებითი დამოკიდებული წინადადებანი საერო ლიტერატურის ადრინდელ ძეგლებში : by აბზიანიძე, ლეილა Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1977 . 199 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367 / ა. 17) . Place hold
გიორგობიდან გიორგობამდე : by ცოცანიძე, გიორგი Publication: თბილისი : „საბჭოთა საქართველო“, 1987 . 238 გვ. ; 20 სმ. Holdings: ქართველოლოგიის განყოფილება (39 (=353.1) / ც. 66) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (39 (=353.1) / ც. 87) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (39 (=353.1) / ც. 87) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (39 (=353.1) / ც. 87) , წიგნსაცავის განყოფილება (39 (=353.1) / ც.66) , აბონემენტის განყოფილება (39 (=353.1) / ც.66) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (39 (=353.1) / ც.66) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (39 (=353.1) / ც.87) , აბონემენტის განყოფილება (39 (=353.1)/ ც.66) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (39(=353.1) / ც.87) . Place hold
დიალექტოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია : by იმნაიშვილი, გრიგოლ Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1990 . 303გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (016 : 811.353.1'282 / ი. 50) , საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (016 : 811.353.1'282 / ი. 50) . Place hold
დიდ წინაპართა ნაკვალევზე / by ბურჭულაძე, გენადი Publication: თბილისი : ქართული ენა, 2005 . 403 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'1 / ბ. 97) . Place hold
დრონაკლი ზმნები სვანურში / by გაგუა, კლარა Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1976 . 242 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.2'367.625 / გ. 14) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.2'367.625 / გ. 14) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.2'367.625 / გ.14) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.2'367.625 / გ.14) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.2'367.625 / გ.14) . Place hold
ენათა გენეტიკური ნათესაობის დასაბუთების კრიტერიუმები და ადრინდელი საერთო-ქართველური ფუძეების ძირეულ მორფემათა სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხი / by ფენრიხი, ჰაინც Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1978 . 136 გვ. ; 22 სმ. Holdings: წიგნსაცავის განყოფილება (81'246.2 + 811.353 / ფ. 42) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'246.2 + 811.353 / ფ. 42) . Place hold
ენათა კლასიფიკაციის პრინციპები / by შარაძენიძე, თინათინ Publication: თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1958 . 543 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'44 / შ. 24) , წიგნსაცავის განყოფილება (81'44 / შ. 24) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'44 / შ. 24) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81'44 / შ. 24) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'44 / შ. 24 ) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'44 / შ.24) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'44 / შ.25) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'44 / შ.25) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'44 / შ.25) . Place hold
ენისა და დიალექტის საკითხი ქართველოლოგიაში = Language and dialect question in Kartvelology / by გვანცელაძე, თეიმურაზ Publication: თბილისი : [უნივერსალი], 2006 . 163 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'28 + 811.353 + 811.353.1'282 / გ. 44) . Place hold
ერწო-თიანეთის ტოპონომია / by ბედოშვილი, გურამ Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1980 . 240 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (910.14 (479.22) + 811.353.1'373.21 / ბ. 40) . Place hold
ეტლთა და შვიდთა მნათობთათვის :   Publication: თბილისი, 1975 . 90გვ. : , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (133.52 + 811.353.1'01 / ე. 87) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (133.52 +811.353,1'01 / ე.87) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (133.52 +811.353.1''01 / ე.87) . Place hold
ვეფხისტყაოსანი : by შოთა რუსთაველი Publication: თბილისი : „მერანი“, 1970 . 494 გვ : 27 სმ. Holdings: ქართველოლოგიის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 92) , ქართველოლოგიის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (821.353.1-13 / რ. 93 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 20 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , ქართველოლოგიის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , ქართველოლოგიის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ,93) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 /რ.93) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 /რ.93) . Place hold
 <<    1  2  3  4  ...  9    >>
Log in to create new lists.

Powered by Koha