ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ქართველი ენათმეცნიერის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ქ-ნ. ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია Subscribe to this list

| Select titles to:
,,ვეფხისტყაოსნის" ენის საკითხები / by შამელაშვილი, რ. Publication: თბილისი : განათლება, 1977 . 175გვ. ; 22სმ. Holdings: # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1 (092) + 11.353.1-26 / შ. 20) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1 (092) + 11.353.1-26 / შ. 20) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1 (092) + 811.353.1-26 / შ. 20) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1 (092) / შ. 20) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1 (092) +11.353.1-26 / შ. 20 ) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1(092)+811.353.1-26 / შ.20) . Place hold
„ქართლის ცხოვრების" სიმფონია ლექსიკონი :   Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1986 . 239 გვ. Holdings: დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (94 (479.22) / ქ.27) , წიგნსაცავის განყოფილება (94(479.22)(093) / ქ. 27) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (94(479.22)(093) / ქ. 27) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (94(479.22)(093) / ქ.27) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (94(479.22)(093) / ქ.27) . Place hold
XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ნარკვევები : by ნიკოლეიშვილი, ავთანდილ Publication: ქუთაისი : „მოწამეთა“, 1994 . 636 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" . 20 სმ. Holdings: დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / n.63) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / ნ. 63) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / ნ. 63) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / ნ. 63) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / ნ. 63) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / ნ. 63) , აბონემენტის განყოფილება (821.353.1.09 / ნ. 63) , აბონემენტის განყოფილება (821.353.1.09 / ნ. 63) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / ნ. 63 ) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1.09 / ნ. 63) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1.09 / ნ.63) . Place hold
Введение в языкознание : by Реформатский, А. А. Publication: Москва : Учпедгиз, 1955 . 400 с. ; , [Книги Лейла Кванталиана]. 23 см. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'1 (075.8) / Р. 45) . Place hold
Витязь в тигровой шкуре : by Руставели, Шота Publication: Тбилиси : "Литература да хеловнеба", 1966 . 350 с. : , [Книги : Лейла Кванталиани]. 21 см. Holdings: # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 + 821.353.1.03=161.1 / Р. 89) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-13 + 821.353.1.03=161.1 / Р. 89) . Place hold
Грузинский язык : by Дзидзигури, Ш. В. Publication: Тбилиси : ТГУ, 1968 . 90 с. : , [Книги : Кванталиани, Леила] 21 см. + Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1 / Д. 53) . Place hold
Древнегрузинско-Русский Словарь : by Марръ, Н. Publication: С-Петербургъ : Типография императорский академии наукъ. Вас. Остр., 9 линия, № 12., 1913 . 36с. ; , Книги Лейла кванталиана. 26 см. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'374.822 =353.1=161.1 / М. 25) . Place hold
Падеж и глагольные категории в грузинском предложении / by Чанишвили, Нина Publication: Москва : Наука, 1981 . 208 с. : , [Книги : Кванталиани Леила] 21 см. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367 / Ч. ) . Place hold
Синтаксис и стилистика /   Publication: Москва : Наука, 1976 . 317 с. , [Книги : Лейла Кванталиана]. 22 ст. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.161'367 (075.3) + 811.161.1-84 (075.3) (=353.1) / C. 38) . Place hold
Социальная природа языка и процесс языкового взаимодействия / by Лернер, К. Б. (Константин Борисович) Publication: Тбилиси : Мецниереба, 1989 . 112, [1] с. ; , Книги : Лейлый Кванталиани 22см. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81 / Л. 25) . Place hold
Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков / by Цагарели, А. А. Publication: Тбилиси : ТГУ, 1957 . 36 с. ; , [Книги : Кванталиани, Леила]. 23 см. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353'366 + 811.35'366 / Ц. 13) . Place hold
აბდულ-მესიანი / by იოვანე შავთელი Publication: თბილისი : გამომცემლობა ალექსანდრე გრიგოლის ძე უგუზოვისა N 1, 1915 . 78, IIგვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-11 / ი. 70) . Place hold
აკად. ნ. მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე = Известия института языка, истории и материальной культуры им. акад. Н. Я. Марра ; V-VI.   Publication: ტფილისი : სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა, 1940 . X, | 705 გვ. ; , აკლია ფურცლები 25 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1’1+94(479.22) / ა. 40) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1’1+94(479.22) / ა. 40) . Place hold
აკაკი შანიძე - მთის მკვლევარი / by ჭინჭარაული, ალ. Publication: თბილისი : განათლება, 1977 . 46გვ. : , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (81 (479.22) (092) / ჭ.49) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81 (479.22)(092) / ჭ. 49) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81 (479.22)(092) / ჭ. 49 ) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81 (479.22)(092) / ჭ. 49) , წიგნსაცავის განყოფილება (81 (479.22)(092) / ჭ.49) , წიგნსაცავის განყოფილება (81 (479.22)(092) / ჭ.49) , წიგნსაცავის განყოფილება (81 (479.22)(092) / ჭ.49) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81 (479.22)(092) / ჭ.49) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81 (479.22)(092) / ჭ.49) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81 (479.22)(092) /ჭ.49 ) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81(479.22)(092) / ჭ. 49) . Place hold
აკაკი შანიძე : by დანელია, კორნელი Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987 . 358გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81 (479.22)(092) / დ. 19) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81 (479.22)(092) / დ.19) . Place hold
არნ. ჩიქობავას "იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი" და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / by ბურჭულაძე, გენადი Publication: თბილისი : [უნივერსალი], 2006 . 65 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.35 + 378.4(479.22-25) / ბ. 97) . Place hold
არნოლდ ჩიქობავა / by შარაძენიძე, თინ. Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1978 . 82 გვ. : , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია". 21 სმ. Holdings: # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81 (479.22)(092) / შ. 24 ) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81 (479.22)(092) / შ. 24) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81 (479.22)(092) / შ. 24 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (81 (479.22)(092) / შ. 24) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81 (479.22)(092) / შ.24) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (81 (479.22)(092) / შ.24) . Place hold
არსებით სახელთა მრავლობითობის წარმოება დარგუულსა და ლაკურში / by ღვინჯილია, ლევან Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1978 . 214გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.22'367.622 / ღ. 60) . Place hold
არჩიბული ენა და მისი ადგილი დაღესტნის მონათესავე ენათა შორის / by კახაძე, ოტია Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1979 . 551 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.3 / კ. 36) . Place hold
ასპინძის ომი : by გოგებაშვილი, იაკობ Publication: თბილისი : „განათლება“, 1990 . 31 გვ. : 17 სმ. Holdings: # 20 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 : 94(479.22) / გ. 59) , # 20 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 : 94(479.22.) / გ. 59) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (087.5 : 94(479.22)"1770" / გ. 56) , წიგნსაცავის განყოფილება (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (087.5 :94(479.22) / გ. 59 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , წიგნსაცავის განყოფილება (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , აბონემენტის განყოფილება (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , აბონემენტის განყოფილება (087.5 :94(479.22) / გ. 59) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 :94(479.22) / გ.59) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 :94(479.22) / გ.59) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 :94(479.22) / გ.59) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 :94(479.22) / გ.59) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი ( 087.5 :94(479.22) / გ.59) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 :94(479.22) / გ.59) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 :94(479.22) / გ.59) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (087.5 :94(479.22) /გ.59) , წიგნსაცავის განყოფილება (087.5 :94(479.22)/გ.59) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (087.5:94(479.22) / გ.59) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (087.5:94(479.22) / გ.59) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (087.5:94(479.22) / გ.59) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1+94(479.22) / გ.59) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1+94(479.22) / გ.59) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1+94(479.22) / გ.59) . Place hold
აფხაზური და აბაზური ენების ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი ; by ლომთათიძე, ქეთევან Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1976 . 320გვ. ; 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.352.2'342 / ლ. 81) . Place hold
ბასკური ენა = The Basque Language / by ტოვარი, ანტონიო Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1980 . 102 გვ. ; 20 სმ. Holdings: დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.361) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.361 / ტ. 66 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.361 / ტ. 66) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.361 / ტ.66) . Place hold
ბგერათშესატყვისობათა სისტემა ქართველურ-ნახურ ენებში by ჩუხუა, მერაბ Publication: თბილისი, 2006 . 92 გვ. ; , ხელნაწერის უფლებით. „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.4'342 / ჩ. 92) . Place hold
ბეჟიტური (ბეჟიტურ-ჰუნზიბური) ენის სინტაქსი (შედარებითი ანალიზი) და ტექსტები / by ლომთაძე, ელიზბარ Publication: თბილისი : ქართული ენა, 2003 . 391 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.11 / ლ. 81) . Place hold
ბიზანტიური მწერლობის ქრესტომათია :   Publication: თბილისი, 1996 . 223 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია". 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.14'04 (082) / ბ. 66) . Place hold
ბრუნვათა შედგენილობისა და არსებით სახელთა ბრუნების პროცესების ძირითადი საკითხები ლაკურ ენაში / by ბურჭულაძე, გენადი Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1986 . 132 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.21'367.622 / ბ. 97) . Place hold
გამგზავრება და მოლოდინი / by ნახუცრიშვილი, გ. Publication: თბილისი : საარი, 2002 . 128 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 18 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-1 / ნ. 39) . Place hold
გამდიდრებისათვის ქართულისა ჩემისა ; by ლომთათიძე, გიორგი Publication: თბილისი : ქართული ენა, 1999 . 140გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81 (479.22)(092) / ლ. 81) . Place hold
გარდამავალი ზმნები ქართულში : by სუხიშვილი, მ. Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1986 . 123 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ, Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367.625 / ს. 97) . Place hold
გარემოებითი დამოკიდებული წინადადებანი საერო ლიტერატურის ადრინდელ ძეგლებში : by აბზიანიძე, ლეილა Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1977 . 199 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367 / ა. 17) . Place hold
გიორგობიდან გიორგობამდე : by ცოცანიძე, გიორგი Publication: თბილისი : „საბჭოთა საქართველო“, 1987 . 238 გვ. ; 20 სმ. Holdings: ქართველოლოგიის განყოფილება (39 (=353.1) / ც. 66) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (39 (=353.1) / ც. 87) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (39 (=353.1) / ც. 87) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (39 (=353.1) / ც. 87) , წიგნსაცავის განყოფილება (39 (=353.1) / ც.66) , აბონემენტის განყოფილება (39 (=353.1) / ც.66) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (39 (=353.1) / ც.66) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (39 (=353.1) / ც.87) , აბონემენტის განყოფილება (39 (=353.1)/ ც.66) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (39(=353.1) / ც.87) . Place hold
დიალექტოლოგიური ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია : by იმნაიშვილი, გრიგოლ Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1990 . 303გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (016 : 811.353.1'282 / ი. 50) , საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (016 : 811.353.1'282 / ი. 50) . Place hold
დიდ წინაპართა ნაკვალევზე / by ბურჭულაძე, გენადი Publication: თბილისი : ქართული ენა, 2005 . 403 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'1 / ბ. 97) . Place hold
დრონაკლი ზმნები სვანურში / by გაგუა, კლარა Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1976 . 242 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.2'367.625 / გ. 14) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.2'367.625 / გ. 14) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.2'367.625 / გ.14) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.2'367.625 / გ.14) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.2'367.625 / გ.14) . Place hold
ენათა გენეტიკური ნათესაობის დასაბუთების კრიტერიუმები და ადრინდელი საერთო-ქართველური ფუძეების ძირეულ მორფემათა სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხი / by ფენრიხი, ჰაინც Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1978 . 136 გვ. ; 22 სმ. Holdings: წიგნსაცავის განყოფილება (81'246.2 + 811.353 / ფ. 42) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'246.2 + 811.353 / ფ. 42) . Place hold
ენათა კლასიფიკაციის პრინციპები / by შარაძენიძე, თინათინ Publication: თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1958 . 543 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'44 / შ. 24) , წიგნსაცავის განყოფილება (81'44 / შ. 24) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'44 / შ. 24) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81'44 / შ. 24) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'44 / შ. 24 ) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'44 / შ.24) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'44 / შ.25) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'44 / შ.25) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'44 / შ.25) . Place hold
ენისა და დიალექტის საკითხი ქართველოლოგიაში = Language and dialect question in Kartvelology / by გვანცელაძე, თეიმურაზ Publication: თბილისი : [უნივერსალი], 2006 . 163 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'28 + 811.353 + 811.353.1'282 / გ. 44) . Place hold
ერწო-თიანეთის ტოპონომია / by ბედოშვილი, გურამ Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1980 . 240 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (910.14 (479.22) + 811.353.1'373.21 / ბ. 40) . Place hold
ეტლთა და შვიდთა მნათობთათვის :   Publication: თბილისი, 1975 . 90გვ. : , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (133.52 + 811.353.1'01 / ე. 87) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (133.52 +811.353,1'01 / ე.87) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (133.52 +811.353.1''01 / ე.87) . Place hold
ვეფხისტყაოსანი : by შოთა რუსთაველი Publication: თბილისი : „მერანი“, 1970 . 494 გვ : 27 სმ. Holdings: ქართველოლოგიის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 92) , ქართველოლოგიის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (821.353.1-13 / რ. 93 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 20 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , ქართველოლოგიის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , ქართველოლოგიის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ. 93) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-13 / რ. 93) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ,93) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (821.353.1-13 / რ.93) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 /რ.93) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (821.353.1-13 /რ.93) . Place hold
ზანური ენის მეგრული დიალექტის ბგერითი შემადგენლობა : by იმნაძე, ნათელა Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1981 . 100 გვ. : , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.3'282 + 11.353.32'342 / ი. 50) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.3'282 / ი.50) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.3'282 +11.353.32'342 / ი. 50) . Place hold
ზემოაჭარულის თავისებურებანი = Особенности Верхнеаджарского говора : by ნიჟარაძე, შ. Publication: ბათუმი : „აჭარის ასსრ სახელმწიფო გამომცემლობა“, 1957 . 172 გვ. ; 22 სმ. Holdings: ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353.1'282 / ნ. 69) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353.1'282 / ნ. 69) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'282 / ნ. 69) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'282 / ნ.68) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'282 ნ.69) . Place hold
ზმნის აღწერითი წარმოება ძველ ქართულში / by ვაშაკიძე, თამარ Publication: თბილისი, 1993 . 358გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'01'367.625 / ვ. 25) . Place hold
ზმნის ხმოვანპრეფიქსული წარმოება ქართულში / by ჯორბენაძე, ბესარიონ Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1983 . 247გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367.625 / ჯ. 71) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'367.625 / ჯ. 71) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'367.625 / ჯ. 71 ) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'367.625 / ჯ. 71 ) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (811.353.1'367.625 / ჯ.71) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'367.625 / ჯ.71) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'367.625 / ჯ.71) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'367.625 / ჯ.71) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'367.625 / ჯ.71) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (811.353.1'367.625 / ჯ.71) . Place hold
ზმნური სიტყვაწარმოება ლაკურ ენაში / by ბურჭულაძე, გენადი Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1993 . 128 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.21 / ბ. 97) . Place hold
ზოგადი ენათმეცნიერება : by ჩიქობავა, არნოლდ Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1983 . 488 გვ. ; 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'1 / ჩ. 69) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'1 / ჩ. 69 ) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'1 / ჩ. 69 ) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'1 / ჩ. 69) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'1 / ჩ. 69) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'1 / ჩ.69) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (81'1 / ჩ.69) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'1 / ჩ.69) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'1 / ჩ.69) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'1 / ჩ.69) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (81'1 / ჩ.69) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'1 / ჩ.69) . Place hold
თანამედროვე ენათმეცნიერების თეორიული საკითხები / by შარაძენიძე, თინათინ Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1972 . 438 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 11 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81 / შ. 24) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81 / შ. 24) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81 / შ. 24) . Place hold
თხზულებანი ; by შანიძე, აკაკი Publication: თბილისი : უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1957 . 379 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 23 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1 / შ. 21) . Place hold
თხზულებანი = Сочинения / by ბარათაშვილი, ნიკოლოზ Publication: თბილისი : სახელმწიფო გამომცემლობა, 1945 . LXXVII, 171 გვ. : 25 სმ. Holdings: ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (821.353.1 -1 / ბ.25) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-1 / ბ. 25) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-1 / ბ. 25) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-1 / ბ. 25) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-1 / ბ. 25) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-1 / ბ.25) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-1 / ბ.25) . Place hold
იბერიულ - კავკასიური ენათმეცნიერება = Иберийско - кавказское языкознание = Ibero - Caucasica :   Publication: თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1962 . 378 გვ. ; 26 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81’1 + 811.353.1 / ი. 31) . Place hold
იბერიულ - კავკასიური ენათმეცნიერება = Иберийско-Кавказское Языкознание = ibero - caucasica :   Publication: თბილისი : გამომცემლობა „მეცნიერება‟, 1973 . 442 გვ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353 + 811.351.1 + 811.35(063) / ა. 82) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353 + 811.351.1 + 811.35(063) / ა. 82) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353 + 811.351.1 + 811.35(063) / ა. 82) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (811.353 + 811.351.1 + 811.35(063) / ა. 82) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353 +811.351 / ა.82) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353 +811.351.1 + 811.35(063) / ი. 31 ) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353 +811.351.1 + 811.35(063) / ი. 31 ) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353 +811.351.1 /ი.31) . Place hold
ინვერსიული ლექსიკონი :   Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1967 . 444გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 30სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'374.3=353.1 / ი. 58) , წიგნსაცავის განყოფილება (81'374.3=353.1 / ი.58) . Place hold
ინფინტივის საკითხისათვის ძველ ქართულში / by ჩხუბიანიშვილი, დ. Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1972 . 167გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'01'367.625.41 / ჩ. 99) . Place hold
ლიტერატურულ-ენათმეცნიერული ნარკვევები / by ძიძიგური, შოთა Publication: თბილისი : მერანი, 1974 . 573 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21სმ. Holdings: # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1-26 + 008(479.22) / ძ. 62) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1-26 + 008(479.22) / ძ. 62) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1-26 + 008(479.22) / ძ. 62) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1-26 + 008(479.22) / ძ. 62) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1-26 / ძ. 63) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1-26 / ძ.63) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1-26 / ძ.63) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353.1-26 +008(479.22) / ძ. 62) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1-26 +008(479.22) / ძ. 62) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (811.353.1-26 +008(479.22) / ძ. 62) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (811.353.1-26 +008(479.22) / ძ. 62) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1-26 +008(479.22) / ძ. 63 ) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1-26 +008(479.22) / ძ. 63 ) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1-26 +008(479.22) / ძ. 63 ) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (811.353.1-26 +008(479.22) / ძ.63) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (811.353.1-26 +008(479.22) / ძ.63) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1-26+811.353.1+008(479.22) / ძ.63) . Place hold
მამათა სწავლანი = Поучения отцов : by აბულაძე, ილია Publication: თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, 1955 . XXII, 320 გვ. ; 25 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (091 (=353.1) + 930.2 : 003.071 (=353.1) / ა. 20) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (091 (=353.1) + 930.271(=353.1) / მ. 23) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (091 (=353.1) / მ.23) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (091 (=353.1) +930.2 : 003.071 (=353.1) / მ.23) , რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება (091 (=353.1)+930.2 / ა. 20) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (091(=353.1)+930.271(=353.1) / მ.23) . Place hold
მართალთა და უღმრთოთა გზები / by კვარაცხელია, გუჩა Publication: თბილისი : სანი, 2000 . 190გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-1 / კ. 44) . Place hold
მარკირების მიმართება ფონოლოგიაში / by მელიქიშვილი, ირინა Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1976 . 174 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'34 / მ. 54) . Place hold
მარტივი წინადადების ტიპები წევრთა შემადგენლობის მიხედვით და კომუნიკატივები / by კიზირია, ანტონ Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1987 . 100 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367 / კ. 49) . Place hold
მარტივი წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში / by კიზირია, ანტონ Publication: თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1982 . 309 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353'367 / კ. 49) . Place hold
მარტივი წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში = Состав простого предложения в древнегрузинском языке / by კიზირია, ანტონ Publication: თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1963 . 335 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 23 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'01'367 / კ. 49) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1'01'367 / კ. 49) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1'01'367 / კ. 49) . Place hold
მესხური დიალექტის სალექსიკონო მასალა / by ფეიქრიშვილი, ჟუჟუნა Publication: ქუთაისი : „საწუთრო“, 1992 . 111 გვ. ; 19 სმ. Holdings: # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'282'373 / ჟ.38) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353.1՚282՚373 / ფ / 38 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1՚282՚373 / ფ. 38) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1՚282՚373 / ფ. 38) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1՚282՚373 / ფ.38) . Place hold
მეცხვარული ნოველები / by ცოცანიძე, გიორგი Publication: თბილისი : მერანი-3, 1999 . 196გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-32 / ც. 87) . Place hold
მრგვალი მაგიდის ისტორია :   Publication: თბილისი, 1996 . 228 გვ. ; 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (329 (479.22)(092) + 342.511(479.22)(092) / მ. 90) . Place hold
მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში : by მაჭავარიანი, ნანა Publication: თბილისი : ქართული ენა, 2006 . 300გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.352.2'37 / მ. 43) . Place hold
მწერლის ენის საკითხები / by ლემონჯავა, ნ. Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1993 . 325 გვ. ; 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1-26 / ლ.41) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1-26 / ლ.41) . Place hold
მწიგნობრობაჲ ქართული : by მაჭავარიანი, ელენე Publication: თბილისი : „საბჭოთა საქართველო“, 1989 . 42 გვ. : 8 სმ. Holdings: ქართველოლოგიის განყოფილება (003.334.2) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (003.334.2 / მ. 97) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (003.334.2 / მ. 97 ) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (003.334.2 / მ.97) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (003.334.2 / მ.97) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (003.334.2 / მ.97) , ქართველოლოგიის განყოფილება (003.334.2 / მ.97) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (003.334.2 / მ.97) , წიგნსაცავის განყოფილება (003.334.2/მ.97) , წიგნსაცავის განყოფილება (003.334.2/მ.97) . Place hold
ნაცვალსახელი ქართველურ ენებში = Местоимение в картвельских языках : by მარტიროსოვი, არამ Publication: თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1964 . 402 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: წიგნსაცავის განყოფილება (811.353'367.626 / მ. 33 ) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353'367.626 / მ. 33) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353'367.626 / მ. 33) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353'367.626 / მ. 33) . Place hold
ნიკო მარი - ქართული კულტურის მკვლევარი / by ძიძიგური, შ. Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1985 . 112 გვ. : , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" . 20 სმ. Holdings: დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81 (479.22))(092) / ქ. 63) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81 (479.22)(092) +008(479.22) / ძ. 63) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (81 (479.22)(092)+008(479.22) / ძ. 63) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (81 (479.22)(092)+008(479.22) / ძ. 63) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (81 (479.22)(092)+008(479.22) / ძ. 63) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (81 (479.22)(092)+008(479.22) / ძ. 63) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81 (479.22)(092)+008(479.22) / ძ. 63) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81 (479.22)(092)+008(479.22) / ძ. 63) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (81 (479.22)(092)+008(479.22) / ძ.63) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81(479.22)(092) + 008(479.22) / ძ. 63) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81(479.22)(092) + 008(479.22) / ძ. 63) . Place hold
ორი რომანი = Два романа : by ბედოშვილი, გურამ Publication: . 264 გვ. ; 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-31 / ბ. 40) . Place hold
პავლეს ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები ;   Publication: თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1974 . 526 გვ. ; 27 სმ. Holdings: წიგნსაცავის განყოფილება (27- 248.3 / პ. 13) , წიგნსაცავის განყოფილება (27- 248.3 / პ. 13) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (27- 248.3 / პ. 13) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (27- 248.3 / პ. 13 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (27- 248.3 / პ. 13) , ქართველოლოგიის განყოფილება (27- 248.3 / პ. 13) , წიგნსაცავის განყოფილება (27- 248.3 / პ. 13) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (27- 248.3 / პ. 13) , წიგნსაცავის განყოფილება (27- 248.3 / პ.13) , წიგნსაცავის განყოფილება (27- 248.3 / პ.13) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (27- 248.3-277 / პ.13) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (27- 248.3-277 / პ.13) . Place hold
რთული წინადადებების შედგენილობა ძველ ქართულში / by კიზირია, ანტონი Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1969 . 159გვ. ; 22სმ. Holdings: # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'01'367 / კ. 49) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'01'367 / კ. 49) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1'01'367 / კ. 49) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1'01'367 / კ. 49) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353.1'01'367 / კ. 49) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'01'367 / კ.49) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'01'367 / კ.49) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'01'367 / კ.49) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'01'367 / კ.49) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'01'367 / კ.49) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'01'367 / კ.49) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1'01'367 /კ.49) . Place hold
საენათმეცნიერო კრებული ;   Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1984 . 283 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81 / ს. 15) . Place hold
საენათმეცნიერო ძიებანი /   Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1983 . 258 გვ. ; 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81 + 811.353.1 / ს. 15) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81 + 811.353.1 / ს. 15) . Place hold
საკითხავი წიგნი ძველ ქართულ ენაში = Книга для чтения по древнегрузинскому языку : II /   Publication: თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემა, 1966 . 240 გვ. ; 27 სმ. Holdings: წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1’01 / ს. 19) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1’01 / ს. 19 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1’01 / ს. 19) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353.1’01 / ს. 19) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1’01 / ს. 19) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353.1’01 / ს.19) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353.1’01/ ს.19) . Place hold
სალიტერატურო ქართულის ინტონაციის საკითხები / by კიზირია, ნანა Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1987 . 142 გვ. : , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'342 + 811.353.1-26 / კ. 49) . Place hold
საქართველოს საეკლესიო ისტორია / by ჯანაშვილი, მოსე Publication: ტფილისი : "მწყემსი"- ს რედაქციის გამოცემა, 1886 . თავფურც., [1], 152, VIგვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" . 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (271.22 (479.22) (09) / ჯ. 20 ) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (271.22 (479.22)(09) / ჯ. 20 ) . Place hold
სახელთა აფიქსური წარმოება ახალ სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში / by ტუსკია, მანანა Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2004 . 256 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'366 + 811.353.1'282 + 811.353.1'373 / ტ. 93) . Place hold
სახელის ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში = Древнейшая структура именных основ в Картвельских языках = The oldest structure of noun bases in Kartvelian languages / by ჩიქობავა, არნოლდ Publication: თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1942 . XXXVI, 344გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია". 22სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.35'367.622 / ჩ. 69) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.35'367.622 / ჩ. 69) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.35'367.622 / ჩ. 69) . Place hold
სვანური ენის ქრესტომათია /   Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1978 . 368 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 25 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.2 / ს. 45) . Place hold
სვანური პროზაული ტექსტები = Сванские прозаические тексты ;   Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1979 . 293 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.2 + 398.2(479.222.3) / ს. 45) . Place hold
სიბრძნე ბალაჰვარისი ისაკ ძე სოფრონ პალესტინელისაი /   Publication: ტფილისი : ფედერაცია, 1937 . XXIII, | 138 [2] გვ. ; 18სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-312.2 + 821.353.1-97 / ს. 47) , წიგნსაცავის განყოფილება (821.353.1-312.2 + 821.353.1-97 / ს. 47) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (821.353.1-312.2 / ს.47) . Place hold
სინტაქსურ მიმართებაში შემავალი ზმნური კატეგორიები აფხაზურსა და ქართულში / by მაჭავარიანი, ნანა Publication: თბილისი : ქართული ენა, 2006 . 164გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367.625 / მ. 43) . Place hold
სინური მრავალთავი = Синайский многоглав : by იმნაიშვილი, ივანე Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1975 . 287 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 25 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (091 (=353.1) + 27-282(479.22) / ი. 50) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (091 (=353.1) + 27-282(479.22) / ი. 50) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (091 (=353.1) + 27-282(479.22) / ი. 50) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (091 (=353.1) +27-282(479.22) / ი. 50 ) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (091 (=353.1) +27-282(479.22) / ი. 50 ) , ქართველოლოგიის განყოფილება (091 (=353.1) +27-282(479.22) / ი. 50) , წიგნსაცავის განყოფილება (091 (=353.1) +27-282(497.22) / ი. 50) , წიგნსაცავის განყოფილება (091 (=353.1) +27-282(497.22) / ი. 50) , წიგნსაცავის განყოფილება (091 (=353.1) +27-282(497.22) / ი. 50) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (091 (=353.1) +27-282(497.22) / ი. 50) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'374(038)=353.1'01 / ი.50) . Place hold
სიტყვათგანლაგება ახალ ქართულში : by აფრიდონიძე, შ. Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1986 . 150გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია". 21სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367 / ა. 91) . Place hold
სიტყვამახვილი დიდოურ ენებში : by ლომთაძე, ე. Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1984 . 252 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.351.13 / ლ. 81) . Place hold
სიტყვის-გება და სხვათა ფილოსოფოსთა /   Publication: თბილისი : მეცნიერება, 1978 . 112 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (1 (479.22)(09) / ს. 54) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (1 (479.22)(09) / ს. 54) . Place hold
სტატიკური ზმნები ქართულში / by სუხიშვილი, მ. Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1976 . 147 გვ. ; 2 სმ. Holdings: ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353.1'367.625) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'367.625 / ს. 97 ) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353.1'367.625 / ს. 97) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'367.625 / ს. 97) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (811.353.1'367.625 / ს. 97 ) . Place hold
ტექსტოლოგიის საფუძვლები :   Publication: თბილისი : „მეცნიერება‟, 1983 . 143 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია". 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (801.73 + 81'42 + 81'22 / ტ. 52) . Place hold
უაზრო მგზავრი / by ნახუცრიშვილი, გ. Publication: თბილისი : საარი, 1996 . 63 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 16 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (821.353.1-1 / ნ. 39) . Place hold
ფაბიოლა ანუ უწინდელი ქრისტიანები : სულის სასარგებლო საკითხავი ყველა ასაკისათვის. 1899 წლის გამოცემის მიხედვით /   Publication: ტფილისი : უდაბურ წყალ-წმიდის ძმობის გამოცემა N 4, 1899 . 68 გვ. ; 18 სმ. Holdings: რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება (27-29 / ფ . 13) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (27-29 / ფ.13) . Place hold
ფიქრები დედაენაზე / by გოგოლაშვილი, გიორგი Publication: თბილისი, 1997 . 87 გვ. : , ფოტოები ავტორისაა. 19 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353.1'373.6 / გ. 61) . Place hold
ფრაზეოლოგიური პრედიკაციის პრობლემები : by ბახტაძე, დალი Publication: ქუთაისი : „სარანგი“, 1992 . 195 გვ. ; 20 სმ. Holdings: # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'38 + 811.112.2'38 + 811.353.1'38 / ბ. 37) , წიგნსაცავის განყოფილება (81՚38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , წიგნსაცავის განყოფილება (81՚38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , წიგნსაცავის განყოფილება (81՚38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , წიგნსაცავის განყოფილება (81՚38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , წიგნსაცავის განყოფილება (81՚38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (81՚38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (81՚38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (81՚38 + 811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (81'38 + 811.112.2'38+811.353.1'38 / ბ.37) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (81'38 + 811.112.2'38+811.353.1'38 / ბ.37) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (81'38 + 811.112.2'38+811.353.1'38 / ბ.37) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'38 +811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 3) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'38 +811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 3) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'38 +811.112.2՚38 + 811.353.1՚38 / ბ. 37) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'38 +811.112.2.38 / ბ.37) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'38 +811.112.2.38 / ბ.37) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'38 +811.112.2'38 / ბ.37) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'38 +811.112.2'38 / ბ.37) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'38 +811.112.2'38 / ბ.37) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'38 +811.112.2.38 / ბ.37) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81'38 +811.112.2'38+811.353.1'38 / ბ. 37) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81'38 +811.112.2'38+811.353.1'38 / ბ. 37 ) , ქართველოლოგიის განყოფილება (81'38 +811.112.2'38+811.353.1'38 / ბ. 37 ) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'38 +811.112.2'38+811353.1'38 / ბ. 37 ) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'38 +811.112.2'38+811353.1'38 / ბ. 37 ) , # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (81'38 +811.112.2'38+811353.1'38 / ბ. 37 ) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'38+ 811.112.2'38+811.353.1'38 / ბ.25) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (81'38+ 811.112.2'38+811.353.1'38 / ბ.25) . Place hold
ფსევდონიმების ლექსიკონი / by მიქაძე, გივი Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1984 . 138 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია". 20 სმ. Holdings: საბავშვო ლიტერატურის განყოფილება (014.12 (479.22) / მ. 74) , საბავშვო ლიტერატურის განყოფილება (014.12 (479.22) / მ. 74) , წიგნსაცავის განყოფილება (014.12 (479.22) / მ.74) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (014.12 (479.22) (038) / მ. 74) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22) (038) / მ. 74 ) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , # 20 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , # 20 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , # 20 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , # 20 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ. 74) , წიგნსაცავის განყოფილება (014.12 (479.22)(038) / მ. 74 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (014.12 (479.22)(038) / მ. 74 ) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი ( 014.12 (479.22)(038) / მ.74 ) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი ( 014.12 (479.22)(038) / მ.74 ) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი ( 014.12 (479.22)(038) / მ.74 ) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი ( 014.12 (479.22)(038) / მ.74) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ.74) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (014.12 (479.22)(038) / მ.74) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (014.12 (479.22)(038) / მ.74) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ.74) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ.74) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ.74) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (014.12 (479.22)(038) / მ.74) . Place hold
ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი = Грузинский монастырь в Болгарии и его типик : by შანიძე, აკაკი Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1971 . 390 გვ. : 27 სმ. Holdings: ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (726 : 27-523.6(=353.1)(497.2) / შ. 21) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (726 : 27-523.6(=353.1)(497.2) / შ. 21) , # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (726 :27-523.6(=353.1)(197.2) / შ. 21 ) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (726 :27-523.6(=353.1)(479.2)+27-788 / შ.21) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (726 :27-523.6(=353.1)(479.2)+27-788 / შ.21) , ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (726 :27-523.6(=353.1)(479.2)+27-788 / შ.21) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (726 :27.523.6(=353.1)(497.2) / შ.21) , # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (726:27-523.6(=353.1)(479.2) / შ. 2) , ქართველოლოგიის განყოფილება (726:27-523.6(=353.1)(479.2) / შ. 21) , შოთა რუსთაველის სახელობის # 4 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (726:27-523.6(=353.1)(497.2)) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (726:27-523.6(=353.1)(497.2) + 27-788(=353.1)(497.2) + 008.1(479.22:497.2) + 27-428 + 27-282 / შ.21) , # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (726:27-523.6(=353.1)(497.2) / შ. 21) , ქართველოლოგიის განყოფილება (726:27–523.6(=353.1)(497.2) / შ. 21 ) , რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება (726:27-523.6(=353.1)(497.2) / შ. 21) , რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება (726:27-523.6(=353.1)(497.2) / შ. 21) , რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება (726:27-523.6(=353.1)(497.2) / შ. 21) , რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება (726:27-523.6(=353.1)(497.2) / შ. 21) . Place hold
ქართველოლოგიური ძიებანი ; by ჩანტლაძე, იზა Publication: თბილისი : ქართული ენა, 1998 . 256 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (008 (479.22) + 811.353.1 + 908(479.22) / ჩ. 21) . Place hold
ქართველურ და ჩერქეზულ ენობრივ სისტემათა ისტორიის ზოგი საკითხი = Некоторые вопросы истории картвельской и черкесской языковых систем = Some problems of history of the kartvelian and chercessian lingual systems / by შენგელია, ვაჟა Publication: თბილისი : ქართული ენა, 2006 . 240 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353 + 811.352.3 + 81'362 / შ. 48) . Place hold
ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი / by ფენრიხი, ჰაინც Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1990 . 618 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (81'374.4 =353 / ფ. 41) . Place hold
ქართველურ ენათა ისტორიული მორფოლოგიის საკითხები : by ონიანი, ა. Publication: თბილისი : „განათლება“, 1978 . 248 გვ. ; 22 სმ. Holdings: წიგნსაცავის განყოფილება (811.353'366 / ო. 47) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353'366 / ო. 47) . Place hold
ქართველურ ენათა ისტორიული ფონეტიკის საკითხები= Вопросы исторической фонетики картвельских языков / by როგავა, გ. Publication: თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1962 . 149 გვ. ; 21 სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353'342 / რ. 72) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353'342 / რ. 72 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353'342 / რ. 72 ) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353'342 / რ. 72 ) . Place hold
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები = Вопросы структуры картвельских языков :   Publication: თბილისი : „მეცნიერება", 1974 . 239 გვ. ; , ეძღვნება საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის აკადამიკოსის ვარლამ თოფურიას ხსოვნას. „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 26 სმ. Holdings: წიგნსაცავის განყოფილება (811.353 / ქ. 27) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353 / ქ. 27) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353 / ქ. 27) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353 / ქ. 27) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353 / ქ. 27) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353 / ქ. 27) , წიგნსაცავის განყოფილება (811.353 / ქ. 27) , ქართველოლოგიის განყოფილება (811.353 / ქ. 27) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353 / ქ. 27) . Place hold
ქართველურ ენათა შედარებითი გრამატიკის საკითხები (სახელთა მორფოლოგია) / by ონიანი, ალექსანდრე Publication: თბილისი : „განათლება“, 1989 . 319 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22 სმ. Holdings: # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (811.353'362 (075.8)) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353'362 (075.8) / ო. 47) . Place hold
ქართველური ტოპონიმებისა და გვარების წარმოება და ურთიერთმიმართება = Formation and correlation kartvelian toponims and surnames / by მაღრაძე, ვახტანგ Publication: თბილისი : ქართული ენა, 2006 . 227გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353'373.2 + 929.52(479.22) / მ. 40) . Place hold
ქართველური ჰიდრონიმები = Kartvelian Hidronims / by მაღრაძე, ვახტანგ Publication: თბილისი : ქართული ენა, 2004 . 146გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 20სმ. Holdings: იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (811.353'373.215 + 811.353.1'342 / უ. 30) . Place hold
ქართლის ცხოვრების მოჭირნახულე : by მჭედლიძე, გიორგი Publication: თბილისი : „განათლება”, 1975 . 101გვ. : , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია". 19სმ. Holdings: წიგნსაცავის განყოფილება (82.0 (479.22) (092) / მ.98) , წიგნსაცავის განყოფილება (82.0 (479.22) (092) / მ.98) , წიგნსაცავის განყოფილება (82.0 (479.22) (092) / მ.98) , ქართველოლოგიის განყოფილება (82.0 (479.22)(092) / მ. 98) , იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (82.0 (479.22)(092) / მ. 98) , # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (82.0 (479.22)(092) / მ. 98) , წიგნსაცავის განყოფილება (82.0 (479.22)(092) / მ. 98) , დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (82.0 (479.22)(092) / მ. 98) , ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (82.0 (479.22)(092) / მ. 98) , წიგნსაცავის განყოფილება (82.0 (479.22)(092) / მ. 98) , # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (82.0(479.22)(092) მ.98) . Place hold