1. სვანეთიდან მიგრაციის ამსახველი ტოპონიმები რაჭასა და შიდა ქართლში = Toponims representing of migration from Svaneti to Racha and Shida Kartli. by ოთინაშვილი, ნიკოლოზ Publication: . გვ. 133-139. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
2. "ანდერძი დავით აღმაშენებლისა შიომღვიმისადმი" (ზოგიერთი ლინგვისტური თავისებურება) = "David the Builder's Will to Shio Mgvimeli" About some linguistic Peculiarities. by ოთინაშვილი, ნიკოლოზ Publication: . გვ. 273-277. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
3. ლარგვისის მონასტრის 1470 წლის ტიპიკონის ზოგიერთი ენობრივი თავისებურება. by ოთინაშვილი, ნიკოლოზ Publication: . გვ. 255-258. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
4. ლიახვის ხეობის წარწერების ორთოგრაფიული და მორფოლოგიური თავისებურებანი = On orthographic and morphological peculiarities of writing of the Liakhvi Valley. by ოთინაშვილი, ნიკოლოზ Publication: . გვ. 315-321. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
5. ქართული სალიტერატურო ენის პერიოდიზაციის პრობლემა და „ვეფხისტყაოსანი“ = The first congress of the Soviet writers and "The Man in the Panther's Skin". by ოთინაშვილი, ნიკოლოზ Publication: . გვ. 215-220. , ანოტაცია : ქართული ენის ისტორიის დაყოფა პერიოდებად Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
6. იკორთის ჟამნ-გულანის ისტორიული ცნობები და ენობრივი თავისებურებანი = Historical documents of Ikorta Cathedral and language peculiarities. by ოთინაშვილი, ნიკოლოზ Publication: . გვ. 197-200. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
7. სამეტყველო კოდების (ქართლური და იმერული დიალექტების) შერევისათვის ფრონეს ხეობის მასალების მიხედვით = On the assimilation of speech codes of kartlian And imeretian dialects according to the materials Of the prone valley / by ოთინაშვილი, ნიკოლოზ Publication: . გვ. 167-170. , ანოტაცია : იმერული და ქართლური დიალექტების ურთიერთქმედება. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
8. ტირიფონის ველის ონომასტიკონი = Tirifoni Plain onomastics / by ოთინაშვილი, ნიკოლოზ Publication: . გვ. 207-213. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
9. ბაგრატის ტაძრის სამშენებლო წარწერების ენობრივ-პალეოგრაფიული თავისებურებანი = Linguistic - paleographic peculiarities of Bagrati Cathedral inscriptions. by ოთინაშვილი, ნიკოლოზ Publication: . გვ. 131-135. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
Not finding what you're looking for?
Make a purchase suggestion
© 2012 საიტის ტექნიკური მხარდაჭერა - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
Languages: 
Powered by Koha