1. ქართველური დიალექტოლოგია : by დადიანი, ეკა Publication: [ქუთაისი] : 2018 . 265 გვ. ; 29 სმ. Date:2018 Availability: Copies available: ქართველოლოგიის განყოფილება (1), No cover image available
2. ქართველური მემკვიდრეობა :   Publication: ქუთაისი : აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2018 . 301 გვ. ; 23 სმ. Date:2018 Availability: Copies available: ქართველოლოგიის განყოფილება (2), No cover image available
3. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის წელიწდეული ; X :   Publication: ქუთაისი : 2018 . 255 გვ. ; 24 სმ. Date:2018 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), ქართველოლოგიის განყოფილება (1), ქართველოლოგიის განყოფილება (1), საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (1), No cover image available
4. ქართველური მემკვიდრეობა :   Publication: ქუთაისი : აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017 . 443 გვ. ; 23 სმ. Date:2017 Availability: Copies available: ქართველოლოგიის განყოფილება (1), No cover image available
5. ქართული ხალხური მედიცინის საკითხები : by კაშია, რუსუდან Publication: ქუთაისი : 2015 . 165 გვ. ; 20 სმ. Date:2015 Availability: Copies available: ქართველოლოგიის განყოფილება (2), საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (2),
6. მეგრული ტექსტები-I : by დადიანი, ეკა Publication: ქუთაისი : ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015 . 607 გვ. : 21 სმ. + Date:2015 Availability: Copies available: ქართველოლოგიის განყოფილება (2),
7. III პირის (ჩვენებით) ნაცვალსახელთა წარმოების თავისებურებები ტაოურში = For peculiarities of III person (demonstrative) pronouns in Tao dialect. by დადიანი, ეკა Publication: . გვ. 107-115. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
8. ფერთა აღნიშნული ლექსიკა ტაოურში. by დადიანი, ეკა Publication: . გვ. 78-83. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
9. მეგრული ზმნის პარადიგმა = The Megrelian verb Paradigm / by დადიანი, ეკა Publication: ქუთაისი : აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014 . 473 გვ. ; 21 სმ. Date:2014 Availability: Copies available: ქართველოლოგიის განყოფილება (1),
10. ზოგი ლექსიკური ერთეულის სემანტიკური ცვლილებისათვის ტაოურში = On semantic changes of some lexical units in Taoian. by დადიანი, ეკა Publication: . გვ. 104-108. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
11. მისი/თავისი ნაცვალსახელები „ვეფხისტყაოსანში“ = Possessive pronouns misi/tavisi in "The Man in the Panther's Skin". by დადიანი, ეკა Publication: . გვ. 98-105. , ანოტაცია: საანალიზო ნაცვალსახელები ფორმობრივი და ფუნქციურ-სემანიტიკური თვალსაზრისით Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
12. ფონეტიკური პროცესები ტაოურ დიალექტში - I : by დადიანი, ეკა Publication: . გვ. 61-71. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
13. ქართველურ ენა-კილოთა განდასების საკითხები : by ფუტკარაძე, ტარიელ Publication: ქუთაისი : „ლამპარი“, 2009 . 123 გვ. ; 20 სმ. Date:2009 Availability: Copies available: ქართველოლოგიის განყოფილება (1),
14. იმერხეული სიტყვაფორმები და ონომასტიკური მასალა, როგორც ქართული სამწიგნობრო ენის სალექსიკონო ბაზისა და საქართველოს ისტორიის უშრეტი წყარო = Imerkhevian word-forms and onomastics material as an inexhaustible source of Georgian literary vocabulary and the Georgian history / by მიქაუტაძე, მაია Publication: . გვ. 181-193. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
15. მასალები იმერული დიალექტური ლექსიკონისათვის (ქუთაისური მეტყველების მიხედვით) = Materials for the dictionary of Imereti Dialects (According to Kutaisi colloquial speech) / by მიქაუტაძე, მაია Publication: . გვ. 97-105. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
16. სიტყვათა სემანტიკური ცვლილებისათვის იმერხეულში - I = On the semantic change of words in imerkhevian Dialect : by დადიანი, ეკა Publication: . გვ. 63-70. , ანოტაცია : თურქული ენის გავლენა იმერხეველთა ქართულ მეტყველებაში. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
Not finding what you're looking for?
Make a purchase suggestion
© 2012 საიტის ტექნიკური მხარდაჭერა - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
Languages: 
Powered by Koha