ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

Refine your search

Your search returned 72 results. Subscribe to this search

|
1. შოთა რუსთაველი :   Publication: ზუგდიდი : 2017 . 180 გვ. : 20 სმ. Date: 2017 Availability: Items available: ქართველოლოგიის განყოფილება ქართველოლოგიის განყოფილება [821.353.1-13 (092) (063) / შ. 81] (1),
2. Сходство в творчестве Низами и Руставели = მსგავსება ნიზამისა და რუსთაველის შემოქმედებაში = Similarities in the works of Rustaveli and Nizami. by Ахмедов, М. Н. Publication: . გვ. 9-14. Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
3. რუსთველური ფენომენი = Rustvelian phenomenon. by გვაზავა, მერაბ Publication: . გვ. 45-49. , ანოტაცია: ასტრონომიისა და სიყვარულის საკითხები "ვეფხისტყაოსანში" Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
4. შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსნის“ დიმიტრი გულიას პირველი აფხაზური თარგმანი = The first Abkhazian translation of Shota Rustaveli's poem "The Man in the Panther's skin". by გვანცელაძე, თეიმურაზ Publication: . გვ. 50-55. Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
5. ცხოველთა სახელების პრაგმატიკის ასპექტები „ვეფხისტყაოსნის“ მიხედვით = Pragmatic aspects of animal names according to " The Man in the Panther's Skin". by გვანცელაძე, გვანცა Publication: . გვ. 56-61. , ანოტაცია: ცხოველთა სემანტიკური ველის გამოყენება ადამიანის მახასიათებელთა როლში ("ვეფხისტყაოსნის" მიხედვით) Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
6. „ვეფხისტყაოსნის“ ნიჰილისტურ შეფასებათა ისტორიიდან = From the history of the nihilistic assessment of "the Man in the Panther's Skin" : by გვენეტაძე, ომარ Publication: . გვ. 62-68. Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
7. შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“ გერმანულ კულტურულ სივრცეში = The Knight in the Panther's Skin" by Sh. Rustaveli in the German cultural space. by გოგოლაძე, თამარ Publication: . გვ.69-75. Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
8. „ვეფხისტყაოსანი“ ორბელიანთა შემოქმედებაში = "The Knight in the Panther's Skin" in the works of the Orbelianis. by თაყნიაშვილი, გურამ Publication: . გვ.121-115. , ანოტაცია: რუსთაველისადმი მიძღვნილი პოეტური ნიმუშები ორბელიანთა გვარის ცნობილი საზოგადო მოღვაწეებისა და პოეტების შემოქმედებაში Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
9. „ვეფხისტყაოსანი“ და სამყაროს ენობრივი სურათის ერთი ფრაგმენტი = The Man in the Panther's Skin and a fragment of "the lingual picture of the universe" (Human being and its residence) : by თურქია, თინათინ Publication: . გვ. 138-145. , ანოტაცია: ადგილმიმართებითი, საცხოვრისთან დაკავშირებული და სივრცული ლექსიკის ანალიზი "ვეხისტყაოსანში" Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
10. „ვეფხისტყაოსანი “ და XIX საუკუნის I ნახევრის კრიტიკული დისკურსი = "The Knight in the Panthers Skin" and critical discourse of the early half of the 19 th century. by კუტივაძე, ნესტან Publication: . გვ. 167-173. , ანოტაცია: პირველი ლიტერატურულ-კრიტიკული პუბლიკაციები შოთა რუსთაველის პოემაზე "ვეფხისტყაოსანი" Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
11. თანამედროვე ქართული პიარენის ისტორიული წანამძღვრები = Historical precondition of the contemporary Georgian Public Relations (The Man in the Panther's Skin and the language of "Public Relations"): by ლომაძე, თამარ Publication: . გვ. 174-178. , ანოტაცია: პიარის ელემენტები შოთა რუსთაველის პოემაში "ვეფხისტყაოსანი" Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
12. ფონემატური სტრუქტურის ზოგი საკითხისათვის „ვეფხისტყაოსანში" = On some questions of phonemic structure in " the Man in the Panther's. by მიქაუტაძე, მაია Publication: . გვ.194-204. , ანოტაცია: /ვ/ ბგერის წყვილბაგისმიერობა/კბილბაგისმიერობის საკითხი და /ი/ ხმოვნის პოზიციური ვარიანტის შემცველ დიფთონგთა გადმოცემა შოთა რუსთაველის "ვეფხისტყაოსანში" Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
13. საბჭოთა კავშირის მწერალთა პირველი ყრილობა და „ვეფხისტყაოსანი" = On some questions of phonemic structure in "the Man in the Panther's Skin". by ნიკოლეიშვილი, ავთანდილ Publication: . გვ. 205-214. , ანოტაცია: კლასიკური ლიტერატურული მემკვიდრეობისადმი 20-30-იანი წლების საბჭოთა მთავრობის ნიჰილისტური დამოკიდებულების შეცვლა 1934 წლიდან. სტალინის მიზანი რუსთაველის პოპულარიზაციის საქმეში Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
14. ზმნური ნეოლოგიზმები „ვეფხისტყაოსანში“ = Verbal neologisms in "The Man in the Panther's Skin". by საღინაძე, რუსუდან Publication: . გვ. 221-230. , ანოტაცია : შოთა რუსთაველის "ვეფხისტყაოსნის" ენობრივი უნიკალურობის კვლევა Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
15. "ვეფხისტყაოსანი" და კლასიკური სპარსული ლიტერატურა = "The Man in the Panther's Skin" and Classical Persian Literature. by სვინტრაძე, ნათია Publication: . გვ. 231-236. Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
16. Низами и Руставели = ნიზამი და რუსთაველი = Nizami and Rustaveli. by Сулейманов, С.С. Publication: . გვ.237-240. Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
17. სამეტყველო ეტიკეტი და პირის ნაცვალსახელები „ვეფხისტყაოსანში“ = Speech etiquette and the personal pronouns in "The Man in the Panther's Skin". by ტაბიძე, მანანა Publication: . გვ. 241-248. Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
18. შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსანში“ აღწერილი სახელმწიფოების მახასიათებლები : პრობლემებისა და წარმატების მიზეზები : by ფუტკარაძე, ტარიელ Publication: . გვ. 249-257. Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
19. „ვეფხისტყაოსნის“ ენის ზოგი საკითხისათვის = On some questions of „the man in the panther's skin“ and the history of Georgia. by შეროზია, რევაზ Publication: . გვ. 276-279. Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
20. „ვეფხისტყაოსანი“, როგორც საღვთისმეტყველო პოემა ზვიად გამსახურდიას „ვეფხისტყაოსნის“ სახისმეტყველების“ მიხედვით = The Man in the Panther's Skin" as a theological poem according to Zvian Gamsakhurdia's Image Language of "The Man in the Panther's Skin / by ხაჭაპურიძე, ლუიზა Publication: . გვ. 293-301. , ანოტაცია: ბიბლიური მოტივები რუსთაველის შემოქმედებაში და "ვეფხისტყაოსნის" გმირთა სახეების მისტიკურ ალეგორიებში განხილვა Availability: Items available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება [821.353.1.09 -13 + 001 (479.22) (063) / ი. 44] (1),
Not finding what you're looking for?
Make a purchase suggestion

Powered by Koha