ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

Your search returned 26 results. Subscribe to this search

|
1. Вопрос "Осетинского геноцида" и действительность исторических событий 1918-1925 гг. / by Вадачкориа, Шота Publication: Тбилиси : Национальная Академия Наук Грузии, 2020 . 77 ст. ; 20 см. Date: 2020 Availability: Items available: დასავლური კულტურის საინფორმაციო ცენტრი დასავლური კულტურის საინფორმაციო ცენტრი [94 (479.22) / В. 12] (1),
2. Осетины в исторической и совремееной Грузии / by Топчишвили,Роланд Publication: Тбилиси : Национальнаия Академия Наук Грузии ; 2019 . 105 ст. ; 20 см. Date: 2019 Availability: Items available: დასავლური კულტურის საინფორმაციო ცენტრი დასავლური კულტურის საინფორმაციო ცენტრი [94 (479.22) + 39 (479.22) / Т. 58] (1),
3. Бэри Эгнаташвили : by Цулая, Гиви Publication: Тбилиси : Артануджи, 2013 . 75 ст. ; 20 см. Date: 2013 Availability: Items available: რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება [94 (479.22)(093)+ 930.2(479.22) + 929(479.22) / Ц. 83] (1),
4. Солнце христианства : by Левидзе, Амиран Publication: Кутаиси, 2013 . 80 стр. : , По благословению митрополита Калистрата. 20 см. Date: 2013 Availability: Items available: რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება [94 (479.22)(092)] (1),
5. Гелатская Академия наук-история и современность = Gelati academy of sciences-history and the present day / by Мчедлидзе, Георгий Publication: Кутаиси : Издательскии центр, 2005 . 193 ст. ; , Посвящается 900-летию Гелатской Академии наук ; Издается с благославленя святейшего и блаженнейшего Каталикос-Патриарха всея Грузии Илии II. 20 см. Date: 2005 Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [061.12 (479.22)(09) / М.93] (1),
6. История Грузии = საქართველოს ისტორია / by Асатиани, Нодар Publication: Тбилиси : „Ганатлеба”, 1998 . 143 ст. : 20 см. Date: 1998 Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [94 (479.22) / ა. 87] (1),
7. Летопись нашей родины = ჩვენი სამშობლოს მატიანე / by Саникидзе, Леван Publication: Тбилиси : „Ганатлеба”, 1998 . 95 ст. : 20 см. Date: 1998 Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [94 (479.22) (075.3) / С. 18] (1),
8. Новые данные о фауне грызунов верхнего палеолита западной Грузии : , (тогон-клде) / by Мусхелишвили, А. Т. Publication: . ст. 42-44. Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [069 (479.22)(082) / ა. 40] (1),
9. Медные сасанидские монеты в собрании государстенного музея Грузии : , (Табл. XY). by Цоцелия, М. В. Publication: . ст. 88-93. Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [069 (479.22)(082) / ა. 40] (1),
10. Жизнь Вахтанга Горгасала / by Джуаншериани, Джуаншер Publication: Тбилиси : «Мецниереба», 1986 . 152 ст. ; 21 см. Date: 1986 Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [821.353.1+94(479.22) / Д. 40] (1),
11. Марковы в Грузии : by Барнавели, Э. Г. Publication: . ст. 127-131. Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [091 (=353.1) / მ.90] (1),
12. Т. Г. Шевченко в истории украинского литературного языка by Белодед, И. К. (Киев) Publication: . ст. 68-75. Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [81 (479.22)(092)+811.353.1 / ა.82] (1),
13. К вопросу о Македонском владычестве в древней Грузии by Новосельцев, А. П. Publication: . ст. 104-109. Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [930 (479.22)(092)+94(479.22) / ი.37] (1),
14. История всемирной литературы : by Неупакоева, И. Г. Publication: Москва : „Наука”, 1976 . 357 ст. ; 21 см. Date: 1976 Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [821.09 (075) / Н. 55] (1),
15. Армянские солонки с фигурой женщины, как конспирация статуй бонини Ана Нит by Бдоян, В. А. Publication: . ст. 261-272. Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [39 (479.22) : 082 / მ. 36] (1),
16. Свидения шихаб ад дина ан-насави о Грузии by Буниятов, Э. М. Publication: . ст. 159-171. Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [930 (479.22)(09) / ქ. 27 ] (1),
17. Употребление тюрко-монгольских терминов в произведениях рашид ад-дина и вассафа by Али-заде, А. А. Publication: . ст. 176-190ю Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [930 (479.22)(09) / ქ. 27 ] (1),
18. Венгерская критичесая Литература О Роеме „Витязь в тигровой шкуре " Шота Руставели и о венгерских переводах иллюсстрациях и изданиях поемы by Радо, Д. Publication: . ст. 5-24. Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [821.353.1.091: 821(082) / ლ.68] (1),
19. К проблеме взаимосвязи греческого мифа о Прометее и Колхидо - Иберииского сказания о прикованном к кавказскому хребту Амирани by Чиковани, М. Я. Publication: . ст. 51-54 Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [821.353.1.091: 821(082) / ლ.68] (1),
20. Об отношении А. И. Герсена и Н. Р. Огарева к Н.Николадзе by Чарквиани, Е. Д. Publication: . ст. 70-82 Availability: Items available: წიგნსაცავის განყოფილება წიგნსაცავის განყოფილება [821.353.1.091: 821(082) / ლ.68] (1),
Not finding what you're looking for?
Make a purchase suggestion

Powered by Koha