1. მრავალთავი :   Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1989 . 206 გვ. ; 26 სმ. Date:1989 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1),
2. ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები = Памятники древнегрузинской агиографической литературы :   Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1989 . 998 გვ. ; 22 სმ. Date:1989 Availability: Copies available: რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება (2),
3. წერის ანბანური სისტემა და ძველი ქართული დამწერლობა : ანბანური წერის ტიპოლოგია და წარმომავლობა = Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность : Типология и происхождение алфавитных систем письма = Alphabetic writing and the old Georgian script / by გამყრელიძე, თამაზ Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1989 . 351 გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 21 სმ. Date:1989 Availability: Copies available: დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (3), # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (2), # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (4), # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (2), # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (2), # 20 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (3), იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (1), ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (3),
4. მოთხრობანი იუდაებრივისა ძუელსიტყუაობისანი by ფლავიოსი, იოსებ Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1987 . 384 გვ. ; 26 სმ. Date:1987 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), ქართველოლოგიის განყოფილება (1), No cover image available
5. აკაკი შანიძე : by დანელია, კორნელი Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987 . 360 გვ. : 22 სმ. Date:1987 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (2), # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (1), No cover image available
6. აკაკი შანიძე : by დანელია, კორნელი Publication: თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987 . 358გვ. ; , „ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია" 22სმ. Date:1987 Availability: Copies available: # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), იშვიათი გამოცემებისა და რესტავრაციის განყოფილება (1), No cover image available
7. მრავალთავი :   Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1986 . 144 გვ. ; 26 სმ. Date:1986 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (2), # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (1), No cover image available
8. მრავალთავი :   Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1986 . 172 გვ. ; 26 სმ. Date:1986 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (2), ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (1), No cover image available
9. თხზულებანი თორმეტ ტომად = Сочинения в двенадцати томах : by შანიძე, აკაკი Publication: თბილისი : „მეცნიერება”, 1986 . 381 გვ. : Date:1986 Availability: Copies available: დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (3), დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (2), # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (3), # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (5), # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (2), რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება (2), ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (1), ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (1), No cover image available
10. მრავალთავი :   Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1985 . 170 გვ. ; 26 სმ. Date:1985 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (2), ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (1), No cover image available
11. ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა / by ჯორბენაძე, სერგო Publication: თბილისი : „თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, 1984 . 611 გვ. Date:1984 Availability: Copies available: დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (2), # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (2), # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (2), ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (1), ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (2), No cover image available
12. გულმკერდში შემღწევი ჭრილობების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ზოგიერთი თავისებურება / by შანიძე, მ. Publication: თბილისი : „საბჭოთა საქართველო”, 1984 . 83 გვ. : 20 სმ. Date:1984 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (2), ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (3), No cover image available
13. დიალექტიკა / by იოანე დამასკელი Publication: თბილისი : „მეცნიერება”, 1976 . 301 გვ. ; , 26 სმ. Date:1976 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), წიგნსაცავის განყოფილება (3), # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), ქართველოლოგიის განყოფილება (1), # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), # 18 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), No cover image available
14. ძველი ქართული ანბანი : by ბასილაშვილი, ეთერი Publication: თბილისი : „ განთლება “, 1973 . 67 გვ. : , მასწავლებლის თანამგზავრი 22 სმ. Date:1973 Availability: Copies available: დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (3), # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (2), # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), # 8 საბავშვო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (3), რელიგიური ლიტერატურის განყოფილება (1), ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (1), ანდრია სინაურის სახელობის ლიტერატურული სახლი (1), No cover image available
15. ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა = Описание Грузинских рукописей :   Publication: თბილისი : „მეცნიერება“, 1969 . 378 გვ. ; 26 სმ. Date:1969 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (4), დავით კვიცარიძის სახელობის # 17 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), ანტონ ლორთქიფანიძის სახელობის სამკითხველო დარბაზი (1), No cover image available
16. ნეზვის ეტიმოლოგიისათვის by შანიძე, მ. Publication: . გვ. 306-310. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
17. სახელთა ბრუნება და ბრუნვათა ფუნქციები ძველ ქართულში = Склонение имен и функции падежей в древнегрузинском / by იმნაიშვილი, ი. Publication: თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1957 . 781 გვ. ; 24 სმ. Date:1957 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), წიგნსაცავის განყოფილება (1), # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), ქართველოლოგიის განყოფილება (1), ქართველოლოგიის განყოფილება (1), # 22 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), No cover image available
18. ქართლის ცხოვრების ძველი სომხური თარგმანი = Древнеармянский перевод Грузинских исторических хроник /   Publication: თბილისი : „თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, 1953 . 343 გვ. ; 25 სმ. Date:1953 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), # 14 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), # 8 საქალაქო ბიბლიოთეკა - ფილიალი (1), No cover image available
Not finding what you're looking for?
Make a purchase suggestion

Refine your search

© 2012 საიტის ტექნიკური მხარდაჭერა - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
Languages: 
Powered by Koha