1. რევაზ მიშველაძის ენის ლექსიკა / by სანიკიძე, თენგიზ Publication: თბილისი : „ინტელექტი”, 1997 . 143 გვ. ; 20 სმ. Date:1997 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
2. ქართველური მემკვიდრეობა :   Publication: ქუთაისი : აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014 . 248 გვ. ; 23 სმ. Date:2014 Availability: Copies available: ქართველოლოგიის განყოფილება (2), No cover image available
3. არაბული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის ისტორიისათვის. by ავალიანი, ლელა Publication: . გვ. 11-18. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
4. ირანის ისლამური რესპუბლიკის დამოკიდებულება თავისი სახელმწიფო ენისადმი. by ბართაია, ნომადი Publication: . გვ. 26-30. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
5. „რუსუდანიანის“ სპარსული ნასესხობიდან : თასი, ზარფეში. by გასიტაშვილი, თამარ Publication: . გვ. 47-54. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
6. ფერთა აღნიშნული ლექსიკა ტაოურში. by დადიანი, ეკა Publication: . გვ. 78-83. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
7. „მანანა“ ლექსემა სულხან-საბა ორბელიანის შემოქმედებაში. by იმედაძე, სოფიო Publication: . გვ. 128-131. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
8. იუდაისტური დემონოლოგიური სახის ტრანსფორმაცია ქართულ ზეპირსიტყვიერებასა და მსერლობაში by ინწკირველი, ეთერ Publication: . გვ. 132-141. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
9. მწუხარებისა და სიხარულის ემოციების მეტაფორული კონცეპტუალიზაცია თანამედროვე სპარსულ ენაში. by მაზეპოვა, ოლენა Publication: . გვ. 173-184. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
10. ცვლილებანი იმერხეულში საუკუნის მანძილზე : , (ნ. მარის და თანამედროვე ტექსტების მონაცემთა მიხედვით). by მიქაუტაძე, მაია Publication: . გვ. 204-214. Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), No cover image available
11. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის წელიწდეული ; V :   Publication: ქუთაისი : „ქუთაისი“, 2013 . 476 გვ. ; 24 სმ. Date:2013 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), ელექტრონული რესურსების მართვის განყოფილება (1), # 13 საქალაქო ბიბლიოთეკა – ფილიალი (1), საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
12. ა- - -ებ ზმნური კონფიქსი და ქართული ზმნის კაუზატივი = - a - eb Circumfix and cansative of the Georgian verb. by ადამია, სვეტლანა Publication: . გვ. 11-17. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
13. ქართულში შემოსული ზოგიერთი სპარსული ნასესხობების შესახებ იოსებ გრიშაშვილის „ქალაქური ლექსიკონის“ მიხედვით = On some Persian borrowings according to Ioseb Grishashvili's „Urban Dictionary“. by ბართაია, ნომადი Publication: . გვ. 25-32. , ქართულ ენაში შემოსული სპარსული ლექსიკური ერთეულები Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
14. არგო - პოლისემიის ერთ-ერთი წყარო ქართულში = Argot - as a source of polysemy in Georgian. by გითოლენდია, თამარ Publication: . გვ. 78-85. , ანოტაცია: რიტუალური ლექსიკა და სიტყვათა ახალი პოლისემიური ჯგუფები ქართულ ენობრივ სამყაროში Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
15. ზოგი ლექსიკური ერთეულის სემანტიკური ცვლილებისათვის ტაოურში = On semantic changes of some lexical units in Taoian. by დადიანი, ეკა Publication: . გვ. 104-108. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
16. სახელის ზოგიერთი აქტუალიზატორის გრამატიკულ-სემანტიკური დახასიათება ქართულში = Grammatical and semantic characteristics of the noun actualizing means in the Georgian literary language. by ზექალაშვილი, რუსუდან Publication: . გვ. 128-137. , ანოტაცია: განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის კატეგორიის ისტორია ქართულ ენაში Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
17. ინგლისური ენის პირის ნაცვალსახელთა გენეზისი = Genesis of English Personal Pronouns ; by მესხი, ანა Publication: . გვ. 254-264. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
18. ადამიანის სულიერი მდგომარეობის ამსახველ იდიომატურ გამოთქმათა სემატიკური თავისებურებანი ტაოურსა და იმერხეულში. by მიქაუტაძე, მაია Publication: . გვ. 282-289. Availability: Copies available: საცნობარო - ბიბლიოგრაფიული განყოფილება (1), No cover image available
19. ენა, საზრისი, ყოფიერება....ქართველურ ენათა ტოპოლოგია : by კაშია, ჯანრი Publication: თბილისი : ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი, 2013 . 293 გვ. ; 21 სმ. Date:2013 Availability: Copies available: ქართველოლოგიის განყოფილება (1),
20. მასალები საზღვარგარეთული ქართველოლოგიის ისტორიისათვის = Materials for the history of international kartvelian studies : by ფეიქრიშვილი, ჟუჟუნა Publication: თბილისი : „უნივერსალი“, 2012 . 344 გვ. ; 20 სმ. Date:2012 Availability: Copies available: წიგნსაცავის განყოფილება (1), წიგნსაცავის განყოფილება (1), ქართველოლოგიის განყოფილება (2), ქართველოლოგიის განყოფილება (2),
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Not finding what you're looking for?
Make a purchase suggestion
© 2012 საიტის ტექნიკური მხარდაჭერა - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია
Languages: 
Powered by Koha