ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ელიავა, გივი

აბაშისა და გეგეჭკორის რაიონების ტოპონიმიკა / გივი ელიავა ; საქართველოს სსრ გეოგრაფიული საზოგადოება ; რედაქტორი : ს. ჯიქია. - თბილისი : „მეცნიერება”, 1977. - 214 გვ. ; 22 სმ.

ბიბლიოგრაფია : ტოპონიმების ანბანური საძიებელი ; შემოკლებანი ; ტოპონიმთა ნუსხა.

ავტორისაგან ; რეზიუმე რუსულ ენაზე.


სასოფლო საბჭოს ტოპონომიკა

ჯიქია, ს. 1898 - 1993.

811.353.1'373.2+ 910.14 (479.222.2) / ე. 56

Powered by Koha