ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

Chigarevskaia N.

Traite de phonetique francaise = Теоретическая фонетика французского языка : Cours theorique : Учебник для вузов / N. Chigarevskaia. - 3-е изд., испр. - Moscou : „Vyssaja Skola“, 1982. - 271 p. ; 21 sm.

Библиогр.

Avant - propos.


на рус. и фр. яз.


French Language

Шигаревская, Н. А.

81.133.1'342 / C. 52

Powered by Koha