ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

Бар-Эбрая, Григорий Юханнан

Нравоучительные рассказы / Григорий Юханнан Бар-Эбрая ; Переводчик : К. П. Матвеев ; Редактор : И. Д. Бурцев. - Москва : «Наука», 1985. - 163 стр. : илл. ; 20 см.

Предисловие.


Ассириийская литература


Рассказ

Матвеев, К. П. Бурцев, И. Д.

Powered by Koha