ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პავლეს ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები ; ყდის სათაური : პავლენი / თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; გამოსაცემად მოამზადეს ქეთევან ძოწენიძემ და კორნელი დანელიამ ; აკაკი შანიძის რედაქციით. - თბილისი : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1974. - 526 გვ. ; 27 სმ. ( ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები ; 16 ).

რედაქტორისაგან.


მართლმადიდებლური რელიგია


ახალი აღთქმა

შანიძე, აკაკი 1887 - 1987.

27- 248.3 / პ.13
Languages: 
Powered by Koha