ყიფშიძე, იოსებ

რჩეული თხზულებანი / იოსებ ყიფშიძე ; კრებული გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვაობა და შენიშვნები დაურთო პროფ. კორნელი დანელიამ ; გამომცემლობის რედაქტორი : ც. ჯიშკარიანი. - თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1994. - 824 გვ.

ბიბლიოგრაფიული ცნობები ი. ყიფშიძის თხზულებებზე ; ლექსიკონი.


მეგრული ენა


გრამატიკა

დანელია, კორნელი ; ჯიშკარიანი, ც.

811.353.32'36 / ყ. 56
Languages: 
Powered by Koha