დანელია, კორნელი

ქართული პალეოგრაფია / კორნელი დანელია, ზურაბ სარჯველაძე ; რედაქტორი : ბ. ჯორბენაძე ; თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი. - [თბილისი] : „ნეკერი“, 1997. - 439 გვ. ; 21 სმ.

წინასიტყვაობა.


პალეოგრაფია

სარჯველაძე, ზურაბ ; ჯორბენაძე, ბ.

930.2: 003.072 (=353.1) / დ. 19
Languages: 
Powered by Koha