ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ქართველიშვილი, მ.

ლიტერატურული ურთიერთგამდიდრების სათავეებთან / მ. ქართველიშვილი ; [რედაქტორი : მ. ციციშვილი] ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია : შ. რუსთაველის სახ. ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი. - თბილისი : მეცნიერება, 1975. - 119 გვ.

შესავალი, ავტორისაგან, რეზიუმე რუსულ ენაზე.


ქართულ- უკრაინული ლიტერატურის ისტორია
კრიტიკის ისტორია

ციციშვილი, გ.

821.353.1.091 / ქ. 27

Powered by Koha