ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია : შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი

ძველი ქართული მწერლობისა და რუსთველოლოგიის საკითხები : [სტატიების კრებული] ; ნაწილი VI / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია : შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი ; რედაქტორები : ალ. ბარამიძე, ივ. ლოლაშვილი, ს. ცაიშვილი. - თბილისი : „მეცნიერება“, 1974. - 191 გვ.


ტექსტი რუსულ ენაზე.


ძველი ქართული ლიტერატურა
რუსთველოლოგია

ბარამიძე, ალ. ლოლაშვილი, ივანე ; ცაიშვილი, სარგის

821.353.1'01.09 + 821.353.1 (092) + 821.353.1.09-13 / ძ.49

Powered by Koha