ტვენი, მარკ

ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალი / მარკ ტვენი ; თარგმანი ინგლისურიდან თამარ დიასამიძისა ; [რედაქტორი : შ. დარახველიძე]. - თბილისი : „ნაკადული“, 1983. - 286 გვ.


საყმაწვილო ლიტერატურა


მოთხრობა

დარახველიძე, შ. ; დიასამიძე, თამარ

82-93 : 821.111(73)-32 / ტ.14
Languages: 
Powered by Koha