ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ბიჩინაშვილი, ც.

გერმანული ლექსიკის სწავლების საფუძვლები : (ლინგვო-მეთოდიკური ანალიზი) / ც. ბიჩინაშვილი ; საქ. სსრ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო : თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. - თბილისი, 1988. - 166 გვ. ; 20 სმ.

ბიბლიოგრაფია : გამოყენებული ლიტერატურა

შესავალი ; დასკვნა


ლინგვისტიკა


გერმანული ენის ლექსიკა

811.112.2'273 / ბ. 73

Powered by Koha