ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

მარი, ნიკო

ვეფხისტყაოსნის ტექსტის საკითხები / გამოსაცემად მოამზადეს, კომენტარები და შენიშვნები დაურთეს მ. გუგუშვილმა და ლ. ძოწენიძემ ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია : რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი. - თბილისი : „მეცნიერება“, 1965. - 225 გვ. ; 22 სმ. ( რუსთველოლოგიური ძიებანი ; 7 ).

ეძღვნება ნიკო მარის დაბადების ასი წლისთავს.

ბიბლიოგრაფია : კომენტარები და შენიშვნები ტექსტისათვის ; შემოკლებათა სია ; რუსთველოლოგიური ძიებანი.


რუსთაველი, შოთა 1160-1165, (მასზე)


რუსთველოლოგია

გუგუშვილი, მერაბ ; ძოწენიძე, ლალი ;

821.353.1.09-13 / მ. 31

Powered by Koha