ცვაიგი, შტეფან

თვისი ცხოვრების ორი მგოსანი = Zwei dichter ihres lebens : სტენდალი ; ლევ ტოლსტოი / შტეფან ცვაიგი ; გერმანულიდან თარგმნა, წინასიტყვაობა და შენიშვნები დაურთო კარლო ჯორჯანელმა ; [რედაქტორი : ი. ლეჟავა]. - თბილისი : „მერანი“, 1986. - 244 გვ. ; 20 სმ.

ბიბლიოგრაფია : კომენტარები.

წინასიტყვაობა / კარლო ჯორჯანელი.


სტენდალი (მასზე)
ტოლსტოი, ლევ (მასზე)


ავსტრიული ლიტერატურა


ესე

ჯორჯანელი, კარლო ; ლეჟავა, ი.

821.133.1 (092)+ 821.161.1 (092) / ც. 53
Languages: 
Powered by Koha