კლაპარედი, ედუარდ

ბავშვის ფსიქოლოგია და ექსპერიმენტული პედაგოგიკა / ედუარდ კლაპარედი ; მთარგმნელები: ნინა თურმანიძე და ლაშა ბულია ; რედაქტორი : თამაზ თურმანიძე. - თბილისი : გეო, 2016. (შპს ”თეკა & კომპანია") - 176 გვ. : ნახ. ; 20 სმ.

9789941090592


ბავშვთა ფსიქოლოგია
ექსპერიმენტული პედაგოგიკა

თურმანიძე, ნინა ; ბულია, ლაშა ;

159.922.7 (075.8) + 37.01 / კ.
Languages: 
Powered by Koha