ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

თევზაძე, ნ.

უმცირეს კვადრატთა მეთოდი : (პირდაპირი პირობითი განაზომების გაწონასწორება) / ნ. თევზაძე. - თბილისი : „ცოდნა", 1964. - 87გვ. : ცხრილი ; 26 სმ. + 3 ფურც. სქემა.

გამოყენებული ლიტერატურა

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს იუმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების სახელმწიფო კომიტეტის მიერ დაშვებულია სახელმძღვანელოდ უმაღლესი სასწავლებლებისათვის.


მოკლე ისტორიული ცნობები განაზომთა მათემატიკური დამუშავების შესახებ.


მათემატიკა

519.654 (075.8) / თ.41

Powered by Koha