კოტაშვილი, ლია

ბერნარდოსეული კოლექციის XVII ს. ზღაპრები / ლია კოტაშვილი : რედაქტორები : ალ. გვახარია ; ალ. ჭინჭარაული. - თბილისი : „საბჭოთა საქართველო”, 1980. - 132 გვ.


ქართული ლიტერატურა


მოთხრობა

გვახარია, ალ. ; ჭინჭარაული, ალ.

398.2(47.922) / კ. 79
Languages: 
Powered by Koha