შამელაშვილი, რ.

ვ. ი. ლენინი და უცხოური ენები / რ. შამელაშვილი ; [რედაქტორი ; ზ. მოლაშხია]. - თბილისი : „საბჭოთა საქართველო“, 1976. - 110 გვ. ; 20 სმ.

ბიბლიოგრაფია : ბიბლიოგრაფიული შენიშვნები.


ლენინი, ვლადიმერ 1870-1924. (მასზე)


უცხოური ენები

მოლაშხია, ზ.

329.150.1 (092)+ 81'243 / ს. 20
Languages: 
Powered by Koha