ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

სულხან-საბა ორბელიანი ; თხზულებანი ოთხ ტომად : ტომი IV ; ნაკვეთი მეორე ; ლექსიკონი ქართული / საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ; ავტოგრაფული ნუსხების მიხედვით გამოსაცემად მოამზადა ილია აბულაძემ ; რედაქტორები : ა. შანიძე, ილ. აბულაძე. - თბილისი : „საბჭოთა საქართველო“, 1966. - 655 გვ. ; 23 სმ.

ბიბლიოგრაფია : ოთხტომეულში შესულ თხზულებათა სია ; ძირითადი ნიშნები ; შემოკლებანი.

შესავალი / ილ. არაბული ; დანართი ; ბოლოსიტყვა.


ორბელიანი, სულხან -საბა 1658 - 1725 (მასზე)


ქართული ლექსიკონი

აბულაძე, ილია ; 1901 - 1968. შანიძე, აკაკი

811.353.1'373 + 81'374.3 =353.1 / ო. 52

Powered by Koha