ჭულუხაძე, გიორგი

მეფრინველეობის განვითარება სამრეწველო საფუძველზე / გიორგი ჭულუხაძე ; [რედაქტორი : ო. ცინცაძე]. - თბილისი : „საბჭოთა საქართველო”, 1975. - 91 გვ. : სურ. , ცხრ. ; 20 სმ.


მეფრინველეობა

ცინცაძე, ო.

636.5 / ჭ. 82
Languages: 
Powered by Koha