ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ხუნჯუა, გრ.

პრაქტიკული გეოდეზია და კარტომეტრიის საკითხები / გრ. ხუნჯუა ; [ რედაქტორი : რ. ჩეკურიშვილი ]. - თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1973. - 445 გვ. : ილ. ; 22 სმ.

წინასიტყვაობა.

დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის.


გეოდეზია
კარტომეტრია

ჩეკურიშვილი, რ.

528 (075.8) / ხ. 93

Powered by Koha