ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ღლონტი, ალ.

ქართული ლექსიკოლოგიის საფუძვლები / ალ. ღლონტი ; [რედაქტორი : ე. გელაშვილი]. - მეორე გამოცემა. - თბილისი : განათლება, 1971. - 278 გვ. ; 21 სმ.

წინასიტყვაობა / ა. ღლონტი.

დამტკიცებულია სახელმძღვანელოდ პედაგოგიური ინსტიტუტებისათვის.


ლექსიკოლოგია
ლექსიკოგრაფია
ტოპონიმიკა


ქართული ონომატოლოგია

გელაშვილი, ე.

811.353.1'373 (075.8) / ღ. 73

Powered by Koha