ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ჯორბენაძე, ბ.

ქართული ენის მორფემებისა და მოდალური ელემენტების ლექსიკონი : (მასალები ქართული ენის სისტემატური კურსისათვის) / ბ. ჯორბენაძე, მ. კობაიძე, მ. ბერიძე ; სარედაქციო კოლეგია : ქეთევან ლომთათიძე, თედორე უთურგაიძე, გიორგი გოგოლაშვილი ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია : ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. - თბილისი : „მეცნიერება”, 1988. - 522 გვ. ; 22 სმ.

ბიბლიოგრაფია : ბიბლიოგრაფია, ლექსიკონი, დანართი, დამატება-დაზუსტებანი.

წინასიტყვაობა / აკად. ქ. ლომთათიძე.

განკუთვნილია ქართული ენის მორფოლოგიური სტრუქტურით დაინტერესებული მკითხველი საზოგადოებისათვის.


ქართული ენა
ეტიმოლოგია
მორფემათა ლექსიკონი

კობაიძე, მ. ბერიძე, მ. ლომთათიძე, ქეთევან ; უთურგაიძე, თედორე ;

81'374 (038) =353.1'35 / ჯ. 71

Powered by Koha