იოვანე შავთელი

აბდულ-მესიანი / თხზულება იოვანე შავთელისა ; რედაქციით მ. გ. ჯანაშვილისა. - თბილისი : გამომცემლობა ალექსანდრე გრიგოლის ძე უგუზოვისა N 1, 1915. - 78, IIგვ. ; 21სმ.

„ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია"


ძველი ქართული ლიტერატურა

ჯანაშვილი, მ. გ.

821.353.1-11 / ი. 70
Languages: 
Powered by Koha