შამელაშვილი, რ.

,,ვეფხისტყაოსნის" ენის საკითხები / რ. შამელაშვილი ; [რედაქტორი : სარგის ცაიშვილი]. - თბილისი : განათლება, 1977. - 175გვ. ; 22სმ.

ბიბლიოგრაფია : ვეფხისტყაოსნის ენის საკითხებზე.

ავტორისაგან.


რუსთაველი, შოთა 1160-1165, შუა საუკუნეები. (მასზე)


კრიტიკის ისტორია


მეტყველების კულტურის საკითხები

ცაიშვილი, სარგის

821.353.1 (092) + 811.353.1-26 / შ. 20
Languages: 
Powered by Koha