ლომთათიძე, ქეთევან

აფხაზური და აბაზური ენების ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი ; ნაწილი 1 : ფონოლოგიური სისტემა და ფონეტიკური პროცესები / ქეთევან ლომთათიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია : ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. - თბილისი : მეცნიერება, 1976. - 320გვ. ; 21 სმ.

ბიბლიოგრაფია : საძიებელი. - გვ. 311-340.


რეზიუმე რუსულ ენაზე.


აფხაზური ენა
აბაზური ენა

811.352.2'342 / ლ. 81
Languages: 
Powered by Koha