ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ჩუხუა, მერაბ

ბგერათშესატყვისობათა სისტემა ქართველურ-ნახურ ენებში [ავტორეფერატი] / მერაბ ჩუხუა ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია : არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 92 გვ. ; 20 სმ.

ხელნაწერის უფლებით.

„ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია"

ოფიციალური ოპონენტები: კოტე ჭრელაშვილი, თედო უთურგაიძე, ვაჟა შენგელია.
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი.


10.02.09 - იბერიულ - კავკასიური ენათმეცნიერება


ქართველური ენები
ნახური ენა

811.351.4'342 / ჩ. 92

Powered by Koha