კახაძე, ოტია

არჩიბული ენა და მისი ადგილი დაღესტნის მონათესავე ენათა შორის / ოტია კახაძე ; ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. - თბილისი : მეცნიერება, 1979. - 551 გვ. ; 20 სმ.

„ლეილა კვანტალიანის კერძო კოლექცია"


არჩიბული ენა

811.351.3 / კ. 36
Languages: 
Powered by Koha