ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

Цагарели, А. А.

Сравнительный обзор морфологии иберийской группы кавказских языков / А. А. Цагарели ; Под ред. : А. Шанидзе. - 2-е изд. - Тбилиси : ТГУ, 1957. - 36 с. ; 23 см. ( Труды ТГУ ; Т. 67 ).

[Книги : Кванталиани, Леила].

Библиогр. в примеч.


Кавказские языки
Морфология

Шанидзе, А.

811.353'366 + 811.35'366 / Ц. 13

Powered by Koha