ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

შანიძე, აკაკი 1887 - 1987.

თხზულებანი თორმეტ ტომად = Сочинения в двенадцати томах : ტომი V ; ვეფხის ტყაოსნის საკითხები / აკაკი შანიძე ; ტომის რედაქტორი : შოთა ძიძიგური ; სარედაქციო კოლეგია : შოთა ძიძიგური (მთავარი რედაქტორი), თამაზ გამყრელიძე, კორნელი დანელია და სხვ. ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია : თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი : „მეცნიერება”, 1986. - 479 გვ.

ბიბლიოგრაფია : დაერთვის ვეფხის - ტყაოსნის ლექსიკონი ; პირთა საძიებელი ; ახსნილი სიტყვები, ეტიმოლოგიები.

სარედაქციო კოლეგიისაგან : წინასიტყვაობა კრებულისათვის.


გამოყენებული ლიტერატურა რუსულ ენაზე ; ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.


შრომები ;
კრიტიკა
ლიტერატურათმცოდნეობა

ძიძიგური, შოთა

821.353.09-13 + 821.353.1 (092) / შ. 21

Powered by Koha