ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა - Kutaisi Ilia Tchavtchavadze Public Library

ფენრიხი, ჰაინც 1941 -

ენათა გენეტიკური ნათესაობის დასაბუთების კრიტერიუმები და ადრინდელი საერთო-ქართველური ფუძეების ძირეულ მორფემათა სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხი / ჰაინც ფენრიხი ; [რედაქტორი : შ. ძიძიგური] ; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1978. - 136 გვ. ; 22 სმ.

ბიბლიოგრაფია : შენიშვნები.

წინასიტყვაობა.

მონოგრაფია განკუთვნილია ენათმეცნიერთათვის.


გამოყენებული ლიტერატურა რუსულ და ქართულ ენაზე.


ქართველური ენები


ენათა გენეტიკური ნათესაობა

ძიძიგური, შოთა ;

81'246.2 + 811.353 / ფ. 42

Powered by Koha